Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane publikacje

Oryginalne:

  • Borkowska A.#, Olszewska A.#, Skarżyńska W., Marciniak M., Kieda C., and Was H. High hemin concentration induces escaping from senescence of normoxic and hypoxic colon cancer cells. Cancers 2022, 14(19), 4793; https://doi.org/10.3390/cancers14194793 (IF=6,575)
  • Kusienicka A., Bukowska-Strakova K., Cieśla M., Norbert Nowak W., Bronisz-Budzyńska I., Seretny A., Żukowska M., Jeż M., Krutyhołowa R., Taha H., Trojanowska-Kachamakova N., Was H., Kieda C., Józkowicz A. Heme oxygenase-1 has a greater effect on melanoma clonogenic and tumorigenic potential than the expression of melanoma initiating cell markers. Int J Mol Sci. 2022 Mar 25;23(7):3596. doi: 10.3390/ijms23073596 (IF=5,923)
  • Olszewska A., Borkowska A., Granica M., Karolczak J., Zglinicki B., Kieda C., and Was H. Escape from cisplatin-induced senescence of hypoxic lung cancer cells can be overcome by hydroxychloroquine. Front Oncol, 21 January 2022. doi.org/10.3389/fonc.2021.738385. (IF=5,738)
  • Piasecki P, Majewska A, Narloch J, Maciak M, Brodaczewska K, Kuc M, Was H, Wierzbicki M, Brzozowski K, Ziecina P, Mazurek A, Dziuk M, Iller E, Kieda C. A new in vitro model applied 90Y microspheres to study the effects of low dose beta radiation on colorectal cancer cell line in various oxygenation conditions. Sci Rep. 2021 Feb 24;11(1):4472. doi: 10.1038/s41598-021-84000-7 (IF=4,379)
  • Was H, Cichon T, Smolarczyk R, Lackowska B, Mazur-Bialy A, Mazur M, Szade A, Dominik P, Mazan M, Kotlinowski J, Zebzda A, Kusienicka A, Kieda C, Dulak J, Jozkowicz A. Effect of Heme Oxygenase-1 on Melanoma Development in Mice-Role of Tumor-Infiltrating Immune Cells. Antioxidants (Basel). 2020 Dec 3;9(12):1223. doi: 10.3390/antiox9121223. (IF=6,313)

 

Przeglądowe:

  • Was H., Borkowska A., Bagues A., Ty L., Liu JYH., Lu Z., Rudd JA., Nurgali K., Abalo R. Mechanism of chemotherapy-induced neurotoxicity. Front Pharmacol. 2022 Mar 28;13:750507. doi: 10.3389/fphar.2022.750507 (IF=5,988)
  • Was H., Borkowska A, Olszewska A, Klemba A, Marciniak M, Synowiec A, Kieda C. Polyploidy formation in cancer cells: How a Trojan horse is born. Semin Cancer Biol. 2021 Mar 13:S1044-579X(21)00053-5. doi: 10.1016/j.semcancer.2021.03.003 (IF=15,707)
  • Klemba A, Bodnar L, Was H, Brodaczewska KK, Wcislo G, Szczylik CA, Kieda C. Hypoxia-Mediated Decrease of Ovarian Cancer Cells Reaction to Treatment: Significance for Chemo- and Immunotherapies. Int J Mol Sci. 2020 Dec 14;21(24):9492. doi: 10.3390/ijms21249492 (IF=5,923)

 

Rozdziały w książkach:

  • Olszewska A.#, Granica M.#, Klemba A., Kieda C. and Was H. Role of cellular senescence in resistance to platinum-based chemotherapy. Platinum-Based Chemotherapy: Clinical Uses, Efficacy and Side Effects, Nova Science Publisher, 2022 Oct 20. doi.org/10.52305/MPSL2859.

 

Inne:

  • Nurgali K., Rudd J.A., Was H., Abalo R. Editorial: Cancer Therapy: The Challenge of Handling a Double-Edged Sword. Front Pharmacol. doi:10.3389/fphar.2022.1007762 (IF=5,998).