Przejdź do menu Przejdź do treści

Krótki przewodnik Diagnostyka molekularna alergii IgE-zależnej wykorzystaniem wieloparametrowego testu (multitestu) Alex®

Dziewczyna z chusteczką przy nosie na polu kwitnącego rzepaku

Na czym polega diagnostyka alergii IgE-zależnej z wykorzystaniem multitestu Alex®?

Diagnostyka molekularna alergii jest obecnie jedną z najnowocześniejszych technik nowej generacji opartej na nanotechnologii. Umożliwia jednoczasowy pomiar stężenia swoistych przeciwciał IgE wobec znajdujących się na membranie ekstraktów alergenowych (mieszaniny różnych białek pochodzących z danego źródła alergenowego (np. brzoza czy tez roztocze) oraz molekuł alergenowych, czyli pojedynczych białek wchodzących w skład danego alergenu w jednej próbce krwi. Zatem, dostarcza pacjentowi informacji, która konkretnie molekuła nas uczula i odpowiada za obserwowane klinicznie objawy np. nieżyt nosa, katar, kichanie, łzawienie oczu, wysypka itp.

 


Na co warto zwrócić jeszcze uwagę to fakt, że dzięki tej diagnostyce możemy wykrywać podwyższone stężenia w surowicy pacjenta przeciwciał swoistych IgE wobec konkretnych uczulających molekuł niejednokrotnie na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych. Dzięki dalszym obserwacjom pacjenta i kolejnym badaniom jesteśmy w stanie przewidzieć postęp alergii.

 


Jednak należy pamiętać, że diagnostyka molekularna alergii IgE-zależnej jest tylko częścią procesu diagnostycznego alergii. Uzyskane wyniki testu IgE mówią jedynie o stanie uczulenia (ryzyku choroby alergicznej) a nie alergii i dlatego muszą zostać zinterpretowane przez lekarza (najczęściej alergologa lub pediatrę) wraz z występującymi u pacjenta objawami klinicznymi i zebranym od niego wywiadem medycznym.

 

 

Wieloparametrowy test Alex®

Test ALEX2® – jest przeznaczony do diagnostyki molekularnej alergii IgE-zależnej, zarówno wziewnej jak i pokarmowej.

 

 • Spośród obecnie dostępnych na rynku testów do diagnostyki alergii jest jedynym testem oferującym największy panel 295 badanych alergenów.
 • Dzięki zastosowaniu nanotechnologii, w teście wykorzystuje się specjalną macierz z naniesionymi na nią nanocząsteczkami opłaszczonymi ocenianymi alergenami, która umożliwia jednoczasowe, ilościowe oznaczenie przeciwciał immunoglobulin E (IgE) swoistych wobec aż 295 alergenów, obejmujących 117 ekstraktów alergenowych i 178 molekuł alergenowych) oraz półilościowy pomiar całkowitej Immunoglobuliny E (tIgE) w małej ilości osocza lub surowicy ludzkiej.
 • Zastosowanie w teście blokera CCD ogranicza możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie krzyżowo – reaktywne determinanty węglowodanowe (CCD), obecne w wielu ekstraktach pochodzących z roślin, w ekstraktach jadów błonkoskrzydłych i niektórych gatunków owoców morza (np. małże).

 

Dostarcza informacji o obecności uczulenia wobec alergenów:

 • pokarmowych – owoce, warzywa, grzyby, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, zboża, przyprawy, ryby i owoce morza, mięso, jaja, mleko, drożdże
 • wziewnych – pyłki drzew, traw i chwastów, naskórków i białek zwierzęcych, pleśni, roztoczy kurzu domowego, insektów
 • użądleń – jady owadów
 • kontaktowych – lateks, fikus

40 alergenów obecnie jest dostępnych tylko na tym teście

 

Test kierowany jest do osób:

 • z objawowymi alergiami wziewnymi i pokarmowymi w celu precyzyjnego określenia, które molekularne komponenty są odpowiedzialne za wywoływanie reakcji alergicznej;
 • z przewlekłym nieżytem błony śluzowej, katarem siennym, uporczywym kichaniem, zaczerwienienie i pieczenie spojówek, łzawieniem oczu, wysypką, dusznością, bólami brzucha, rumieniem i innymi objawami mogącymi sugerować podejrzenie alergii;
 • z uogólnionymi reakcjami alergicznymi o nieznanej przyczynie;
 • z silnymi reakcjami ogólnoustrojowymi włącznie z wstrząsem anafilaktycznym po albo spożyciu m.in. pokarmów pochodzenia roślinnego lub o nieznanej przyczynie;
 • z przeciwskazaniami do wykonania testów skórnych;
 • z podejrzeniem alergii IgE-zależnej, czyli kiedy szybko obserwujemy reakcje alergiczne np. bóle brzucha, wysypkę, problemy z oddychaniem lub obrzęki występujące po narażeniu na dany czynnik uczulający np. zjedzeniu orzeszków ziemnych.

Wieloparametrowy test Alex® – korzyści dla pacjenta

 

Multitest Alex umożliwia:

 • równoczasowe, ilościowe oznaczenie przeciwciał immunoglobulin E (IgE) swoistych wobec 295 alergenom w małej objętości pobranej jednorazowo krwi;
 • zastosowanie w teście blokera CCD minimalizuje możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie krzyżowo- reaktywne determinanty węglowodanowe (CCD);
 • pogłębienie wstępnej diagnostyki alergii wraz z występującymi objawami klinicznymi;
 • skraca czas oczekiwania na postawienie prawidłowej diagnozy;
 • wskazanie zasadniczego alergenu wywołującego objawy kliniczne, czyli uczulenie pierwotne;
 • wskazanie potencjalnego ryzyka wystąpienia reakcji krzyżowych i ocenę stopnia ich ciężkości – od łagodnych do wstrząsu anafilaktycznego;
 • odróżnienie uczulenia pierwotnego od wtórnego (następstwa reakcji krzyżowych)
 • rozpoznanie alergii oraz dobór optymalnego, spersonalizowanego leczenia, w tym odczulanie i ewentualną kwalifikację do immunoterapii swoistej albo odpowiedniej diety eliminującej uczulające alergeny z pożywienia;
 • obserwację rozwoju tolerancji lub zmian profilu alergii na uczulające alergeny np. w przypadku alergii pokarmowej poprzez wprowadzenie odpowiedniej obróbki termicznej pożywienia;
 • przewidzieć nasilenie objawów klinicznych zwłaszcza w przypadku uczulenia na kilka molekuł wchodzących w skład danego źródła alergenowego;
 • identyfikację osób o zwiększonym ryzyku cięższego przebiegu alergii np. w postaci wystąpienia objawów klinicznych po kontakcie z dwoma lub większą liczbą uczulających alergenów, łącznie z wstrząsem anafilaktycznym, w przypadku istotnej klinicznie reakcji krzyżowej pomiędzy tymi alergenami.

Wieloparametrowy test Alex® – przygotowanie do badania

 • nie ma ograniczeń wiekowych do wykonania testu
 • badanie wykonywanie jest z jednej próbki krwi;
 • nie ma ograniczeń wiekowych do wykonania testu;
 • nie wymaga odpowiedniego przygotowania do testu:

  ◦ pacjent nie musi być minimum 8 godzin po spożyciu ostatniego posiłku, czyli na czczo

  ◦ powinien unikać posiłków wysokotłuszczowych

  ◦ nie zachodzi potrzeba odstawienia przyjmowanych leków, w tych przeciwhistaminowych lub sterydowych

Wieloparametrowy test Alex® – gdzie należy się zgłosić, żeby wykonać badanie

 

 

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA

Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych

Pracownia Immunologii Molekularnej

tel. 261-818-403

e-mail:pim@.wim.mil.pl

 

PUNKT OPŁAT I POBIERANIE MATERIAŁU (KRWI) DO BADAŃ

Na badanie nie trzeba się wcześniej umawiać

Poradnia Specjalistyczna (Budynek nr 35)
Poniedziałek – czwartek 8:00 – 12:00

Punkt opłat: parter, Rejestracja (okienko nr 1)

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ
Odbiór wyniku: Poradnia Specjalistyczna (Budynek nr 35)
Sekretariat (piętro drugie, pokój 202B)
Poniedziałek – piątek 8:00 – 13:00

 

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na wynik: 3 dni robocze