Przejdź do menu Przejdź do treści
Naukowcy LOMTI

W Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych (LOMTI) młodzi naukowcy, wykorzystując techniki biologii molekularnej i komórkowej, realizują innowacyjne projekty badawcze. Starają się zrozumieć biologiczne podłoże różnych chorób, co może pomóc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych.

 

Jednym z badanych zjawisk jest niedotlenienie (hipoksja) i jego wpływ na przebieg schorzeń cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów, chorób serca czy cukrzycy. Poziom tlenu w powietrzu atmosferycznym, w którym większość laboratoriów prowadzi doświadczenia (tzw. normoksja), wynosi ok. 19%, podczas gdy w guzie nowotworowym spada nawet poniżej 1%. Dlatego tak ważne jest odzwierciedlenie tych warunków tlenowych w modelach eksperymentalnych.

 

Badania nad rolą niedotlenienia w procesach chorobowych zostały nagrodzone nagrodą Nobla w 2019 roku, co dodatkowo podkreśla wartość badań

prowadzonych w LOMTI. Poprzez wykorzystanie specjalnych komór do hodowli komórek w kontrolowanych warunkach tlenu, w tym w normoksji i hipoksji, możliwe jest badanie zjawisk biologicznych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do fizjologicznych. Dzięki takiemu podejściu uzyskane w LOMTI wyniki mają znacznie większe przełożenie na rzeczywistość kliniczną niż prowadzone do tej pory standardowe analizy.
Komórki hodowane w różnych warunkach tlenowych, odzwierciedlających mikrośrodowisko tkanki, są analizowane na poziomie funkcjonalnym i molekularnym. Określane są zmiany w komórkach na poziomie ekspresji genów, białek, wydzielanych czynników czy metabolizmu.

Metodami biologii molekularnej, jak mikroskopia fluorescencyjna, PCR, analiza białek (Western blot, ELISA), cytometria przepływowa, badane są zjawiska biologiczne: apoptoza, autofagia, starzenie komórek, stres oksydacyjny, odpowiedź immunologiczna, angiogeneza czy wrażliwość na leki.


Poznanie podłoża molekularnego różnych chorób może wyjaśniać ich przebieg kliniczny oraz przyczynić się do opracowywania nowych, innowacyjnych terapii.
Metody i aparatura dostępne w LOMTI są wykorzystywane do prowadzenia badań we współpracy z różnymi ośrodkami klinicznymi Wojskowego Instytutu Medycznego.

Kontakt

Wybierz jednostkę: