Przejdź do menu Przejdź do treści
Halina Waś z Laboratorium Onkologii Molekularnej i Innowacyjnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Lider Zespołu
dr Haliny Waś

Dr Halina Waś otrzymała doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (promotor: prof. Alicja Józkowicz). Następnie odbyła staż podoktorski w ramach projektu europejskiego BioImagine w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie (u prof. Ewy Sikory i prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek) oraz w Academy of Sciences, Institute of Molecular Genetic, Department of Genome Integrity, Prague, Czech Republic (u prof. Jiri Bartek i dr Zdenek Hodny).

 

Jest współautorką >30 publikacji naukowych, głównie w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, które łącznie zgromadziły ok. 2000 cytowań (h-index: 18).

 

Laureatka m.in. projektu Sonata bis 7 z Narodowego Centrum Nauki, stypendium dla wybitnych młodych badaczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnego stypendium START dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierowniczka 5 projektów naukowych z Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego oraz wykonawczyni w 9 projektach krajowych i międzynarodowych. Beneficjentka nagród za działalność naukową i popularnonaukową.

 

Zainteresowania badawcze: biologia nowotworów, komórki macierzyste, mechanizmy oporności nowotworów na terapie, starzenie komórkowego, autofagia, angiogeneza, hipoksja, stres oksydacyjny