Przejdź do menu Przejdź do treści

ABM


Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) w ramach konkursu: Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych organizowanego przez Agencję Badań Medycznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,6 mln zł. na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK)- wyspecjalizowanej komórki dedykowanej do obsługi i realizacji badań klinicznych.

 


Celem utworzenia CWBK jest poprawa dostępności do innowacyjnych terapii poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych, a także zapewnienie wsparcia w zakresie koordynacji badań, działań administracyjnych oraz zarządzania danymi, co przełoży się bezpośrednio na liczbę realizowanych projektów. Celem jednostki jest także wsparcie innowacyjnych pomysłów badawczych pracowników WIM. Utworzenie CWBK pozwala na realizację zarówno badań komercyjnych, jak i niekomercyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Komórka stanowi wyspecjalizowane biuro wsparcia, zapewniające dostęp do narzędzi i szkoleń dla pracowników zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych. Jednym z celów było także otwarcie ośrodka realizującego badania kliniczne faz II-IV i fazy wczesnej zgodnie ze standardami modelowego ośrodka wsparcia badań klinicznych wyznaczonymi przez ABM.

СWBK działała zgodnie z wytycznymi ABM poprzez udział w konkursach oraz aktywny udział w inicjatywach kreowanych przez Agencję.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

  • Stworzenie struktury organizacyjnej odpowiadającej potrzebom powołanego ośrodka – poprzez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.
  • Wydzielenie pomieszczeń dedykowanych CWBK wraz z ich modernizacją, dostosowaniem i wyposażeniem.
  • Przygotowanie systemów wspierających realizację badań.
  • Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektu pod kątem zarządczym – obsługa finansowa i koordynacja projektu.


Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim gotowość organizacyjna do zwiększenia liczby realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych, a także badań wczesnej fazy poprzez skrócenie czasu procedowania dokumentów, wdrożenie systemów jakościowych oraz otwarcie jednego punktu obsługi dla pacjentów i sponsorów. Celem ostatecznym jest zwiększenie dostępności do badań klinicznych a przez to do nowych, eksperymentalnych terapii dających pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia. Co w perspektywie długofalowej zmniejszy koszty opieki zdrowotnej oraz leczenia powikłań, co przyczyni się do zwiększenia efektywności finansowej systemu ochrony zdrowia.

Harmonogram:

  • Modernization and equipment of CWBK (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2021)
  • Involvement of the CWBK staff (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2025)
  • Purchase of quality systems and other support systems (Implementation period: 01/01/2021 – 31/12/2021)
  • Full launch of CWBK (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2025)

Agencja Badań Medycznych
Instytucja finansująca: Agencja Badań Medycznych
Nazwa konkursu: Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
Numer Konkursu: ABM/2020/3
Nazwa projektu: Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Wojskowym Instytucie Medycznym
Wartość dofinansowania: 11 616 418,58 zł
Czas trwania projektu: 01.01.2021- 31.12.2025
Lokalizacja CWBK: Budynek główny Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów 128, blok E1, piętro III.