Przejdź do menu Przejdź do treści

ABM


Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy (WIM-PIB) w ramach konkursu: Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych organizowanego przez Agencję Badań Medycznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,6 mln zł. na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) – wyspecjalizowanej komórki dedykowanej do obsługi i realizacji badań klinicznych.

 


Celem utworzenia CWBK jest poprawa dostępności do innowacyjnych terapii poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych, a także zapewnienie wsparcia w zakresie koordynacji badań, działań administracyjnych oraz zarządzania danymi, co przełoży się bezpośrednio na liczbę realizowanych projektów. Celem jednostki jest także wsparcie innowacyjnych pomysłów badawczych pracowników WIM-PIB. Utworzenie CWBK pozwala na realizację zarówno badań komercyjnych, jak i niekomercyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Komórka stanowi wyspecjalizowane biuro wsparcia, zapewniające dostęp do narzędzi i szkoleń dla pracowników zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych. Jednym z celów było także otwarcie ośrodka realizującego badania kliniczne faz II-IV i fazy wczesnej zgodnie ze standardami modelowego ośrodka wsparcia badań klinicznych wyznaczonymi przez ABM.

СWBK działała zgodnie z wytycznymi ABM poprzez udział w konkursach oraz aktywny udział w inicjatywach kreowanych przez Agencję.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

  • Stworzenie struktury organizacyjnej odpowiadającej potrzebom powołanego ośrodka – poprzez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.
  • Wydzielenie pomieszczeń dedykowanych CWBK wraz z ich modernizacją, dostosowaniem i wyposażeniem.
  • Przygotowanie systemów wspierających realizację badań.
  • Wsparcie organizacyjne przy realizacji projektu pod kątem zarządczym – obsługa finansowa i koordynacja projektu.


Efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim gotowość organizacyjna do zwiększenia liczby realizowanych niekomercyjnych badań klinicznych, a także badań wczesnej fazy poprzez skrócenie czasu procedowania dokumentów, wdrożenie systemów jakościowych oraz otwarcie jednego punktu obsługi dla pacjentów i sponsorów. Celem ostatecznym jest zwiększenie dostępności do badań klinicznych a przez to do nowych, eksperymentalnych terapii dających pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia. Co w perspektywie długofalowej zmniejszy koszty opieki zdrowotnej oraz leczenia powikłań, co przyczyni się do zwiększenia efektywności finansowej systemu ochrony zdrowia.

Harmonogram:

  • Modernization and equipment of CWBK (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2021)
  • Involvement of the CWBK staff (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2025)
  • Purchase of quality systems and other support systems (Implementation period: 01/01/2021 – 31/12/2021)
  • Full launch of CWBK (Time period: 01/01/2021 – 31/12/2025)

Agencja Badań Medycznych
Instytucja finansująca: Agencja Badań Medycznych
Nazwa konkursu: Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
Numer Konkursu: ABM/2020/3
Nazwa projektu: Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Wojskowym Instytucie Medycznym
Wartość dofinansowania: 11 616 418,58 zł
Czas trwania projektu: 01.01.2021- 31.12.2025
Lokalizacja CWBK: Budynek główny Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ulicy Szaserów 128, blok E1, piętro III.