Przejdź do menu Przejdź do treści

Witamy w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej


W pełni nowoczesna Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej została uroczyście otworzona 31 stycznia 2012 roku. Strukturalnie wchodzi w skład Ośrodka Klinicznego Chorób Serca i Naczyń WIM. Patrząc historycznie, Klinika powstała z II Kliniki Chirurgicznej i później z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej. Ta pierwsza rozpoczęła działalność w 1964 roku wraz z powstaniem Szpitala „na Szaserów”. Jej pierwszym kierownikiem został płk prof. dr hab. n. med. Franciszek Smolarek (1964-1986), kolejnym – płk prof. dr hab. n. med. Henryk Płachta (1986-1995). Następnie Kliniką kierował od 1995 do 2016 roku gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński.


Kontakt

Wybierz jednostkę: