Przejdź do menu Przejdź do treści

Witamy w Klinice Onkologii


Oferujemy chorym leczenie w warunkach ambulatoryjnych (dojazd z domu lub nocleg w hotelu znajdującym się na terenie WIM lub w warunkach szpitalnych (jeśli wymaga tego stan chorego lub stosowane leczenie).

Świadczenia są wykonywane zgodnie z zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznymi oraz katalogiem i wytycznymi procedur Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie onkologii klinicznej.


Aktualności

Kontakt

Wybierz jednostkę: