Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania kliniczne

 

 

Pokój: 33.149 a
Telefon: 261 817 163

Faks: +48 22 515 05 76

Kontakt email: dmaconko(at)wim.mil.pl

Poniżej zamieszczamy listę aktualnie prowadzonych badań.

Oferujemy chorym udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami.

Więcej informacji o badaniach klincznych znajdziecie Państwo w Interaktywnej Bazie Badań Klinicznych (iBBK) na stronie www.ibbk.pl

MK3475-426

Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Axitinib Versus Sunitinib Monotherapy in Participants With Renal Cell Carcinoma (MK-3475-426/KEYNOTE-426).

Nie rekrutuje

 

MK3475-427

Study of Pembrolizumab (MK-3475) Monotherapy in Locally Advanced/Metastatic Renal Cell Carcinoma (MK-3475-427/KEYNOTE-427).

Nie rekrutuje

 

H6Q-MC-SO61

Ustalające dawkę, randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, badanie kliniczne II fazy enzastauryny i sunitynibu w porównaniu do sunitynibu w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem nerki.

Nie rekrutuje

 

A study of atezolizumab in combination with cabozantinib compared to cabozantinib alone in participants with advanced renal cell carcionoma after immune checkpoint inhibitor treatment (contact-03)

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo atezolizumabu podawanego w skojarzeniu z kabozantynibem w porównaniu do kabozantynibu podawanego w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpiła radiograficzna progresja guza w trakcie lub po leczeniu inhibitorem punktów kontrolnych układu odpornościowego.

Rekrutacja otwarta

BAY 43-9006

Badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, kontrolowane przy pomocy placebo, porównujące zastosowanie kapecytabiny wraz z sorafenibem oraz kapecytabiny z placebo w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi HER-2 ujemnego.

Badanie zamknięte

 

673-301

A phase 3, Open-Label, Randomized, Parallel, 2-Arm, Multi-Center Study of Talazoparib (BMN 673) versus Physician’s Choice in Germline BRCA Mutation Subjects with Locally Advanced and/or Metastatic Breast Cancer, Who Have Received Prior Chemiotherapy Regimens for Metastatic Disease.

Badanie zamknięte

 

NCT03742102(BEGONIA)

A Study of Novel Anti-cancer Agents in Patients With Metastatic Triple Negative Breast Cancer.

Rekrutacja otwarta

 

(IMpassion030).NCT03498716

A Study Comparing Atezolizumab (Anti PD-L1 Antibody) In Combination With Adjuvant Anthracycline/Taxane-Based Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone In Patients With Operable Triple-Negative Breast Cancer

Rekrutacja otwarta

 

A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of gdc-0077 plus palbociclib and fulvestrant versus placebo plus palbociclib and fulvestrant in patients

with pik3ca-mutant, hormone receptor-positive, her2-negative, locally advanced or metastatic breast cancer

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo gdc-0077 plus palbocyklib i fulwestrant w porównaniu do placebo plus palbocyklib i fulwestrant u pacjentów z mutacją pik3ca w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, hormonozależnym, her2-negatywnym rakiem piersi

Rekrutacja otwarta

BMS 171 CA 209-171

An Open-Label, Multicenter Clinical Trial With Nivolumab (BMS-936558) Monotherapy in Subjects With Advanced or Metastatic Squamous Cell (Sq) Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who Have Received at Least One Prior Systemic Regimen for the Treatment of Stage IIIb/IV SqNSCLC (Checkmate 171).

Badanie zamknięte

 

CA209-8TT

Pan Tumor Study for Long Term Follow-Up of Cancer Survivors Who Have Participated in Trials Investigating Niolumab – kontynuacja starego badania BMS CA209-171, w którym jest jedna pacjentka

Nie rekrutuje

 

A global, randomized, phase 3, open-label study of REGN2810 (anti-PD antibody) versus platinum-based chemotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic PD-L1+ non-small cell lung cancer.

Badanie zamknięte

 

Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrola placebo, oceniające durwalumab w terapii neoadjuwantowej/adjuwantowej w leczeniu pacjentów z nie drobnokomórkowym rakiem płuca w II i III stopniu zaawansowania (AEGEAN).

Rekrutuje

 

A phase III, double-blind, placebo-controlled, multi-center international study of neoadjuvant/adjuvant durvalumab for the treatment of patients with resectable stages II and III non-small cell lung cancer (aegean)

Badanie fazy III, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wielośrodkowe międzynarodowe badanie neoadjuvant / adjuvant durvalumab w leczeniu chorych na resekcyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu II i III (aegean)

Rekrutacja otwarta

9785-MA-1001

Randomizowane, kontrolowane placebo prowadzone na zasadzie podwójnie ślepej próby badanie fazy IIIb oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kontynuowania terapii enzalutamidem u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, opornym na terapię kastracyjną, niepoddawanych wcześniej chemioterapii, leczonych docetakslem i prednizolonem, u których doszło do progresji choroby podczas monoterapii enzalutamidem.

Badanie zamknięte

A phase III randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study od durvalumab in combination with chemotherapy and bevacizumab, followed by maintenance durvalumab, bevacizumab and olaparib in newly diagnosed advanced ovarain cancer petients (DUO-O).

Nie rekrutuje

Randomizowane, wieloośrodkowe prowadzone metodą ślepej próby badanie fazy III oceniające dostarlimab (TSR-042) podawany z karboplatyną-paklitakselem w porównaniu z placebo podawanym z karboplatyną-paklitakselemu pacjentek z zaawansowanym stadium nawrotowego lub pierwotnego raka błony śluzowej trzonu macicy (RUBY)

Rekrutuje

A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study of neoadjuvant-adjuvant durvalumab and flot chemotherapy followed by adjuvant durvalumab in patients with resectable gastric and gastroesphageal junction cancer (gc/gejc) (matterhorn)

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie III neoadjuwantowa-adjuwantowa chemioterapia flot i durvalumab vs flot u chorych na resekcyjnego raka żołądka lub złącza żoładkowo-przełykowego (matterhorn).

Rekrutacja otwarta

An open-label, randomised, phase III study comparing trifluridine/tipiracil in combination with bevacizumab to trifluridine/tipiracil monotherapy in patients with refractory metastatic colorectal cancer (sunlight study)

Randomizowane badanie III fazy open label porównające triflurydynę / tipiracil w połączeniu z bevacizumabem i monoterapię triflurydyną / tipiracilu u pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego (sunlight)

Badanie zamknięte

A phase 2 basket study of the oral trk inhibitor larotrectinib subjects with ntrk fusion-positive tumors (navigate)

Badanie basketowe fazy II inhibitora trk, larotrektynibu, podawanego doustnie u pacjentów z guzami z fuzją genu ntrk (navigate)

Rekrutacja otwarta