Przejdź do menu Przejdź do treści

 

 

Staż podyplomowy jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych.

W Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym staż podyplomowy mogą odbywać lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a także lekarze oficerowie – członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej.

 

Staż realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 26 września 2012 roku.


Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka wieloprofilowa zapewnia lekarzom stażystom realizację większości programu stażu (w placówkach zewnętrznych realizowane są jedynie staże cząstkowe z położnictwa i neonatologii).

 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu podyplomowego sprawuje płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Zastępca Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych.


Bieżące informacje

Koordynatorzy stażu podyplomowego

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-cywilnych

prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM-PIB

prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

Kierownik Kliniki Onkologii CSK MON WIM-PIB

dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw.

Kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM-PIB

dr n. med. Katarzyna Lewczuk

Adiunkt Kliniki Okulistyki CSK MON WIM-PIB

Koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy-wojskowych

płk dr n. med. Piotr Cieślik

Kierownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii CSK MON WIM-PIB

ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek

Kierownik Pracowni Kontroli Jakości Radiofarmaceutyków CSK MON WIM-PIB

Obsługa administracyjna

Lekarze-stażyści cywilni
Agnieszka Węgrzynek – specjalista
Lekarze-stażyści wojskowi
mgr Agnieszka Machowicz – inspektor

Wykaz jednostek realizujących staże cząstkowe w WIM

Chirurgia ogólna i chirurgia urazowa

Pediatria

Medycyna Rodzinna

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Szaserów 128, Warszawa

 

 

Gabinet Pediatryczny

 

Szaserów 128, Warszawa

Gabinet Chirurgiczny

 

Szaserów 128, Warszawa

Poradnia Okulistyczna

 

Szaserów 128, Warszawa

Poradnia Ginekologiczna

 

Szaserów 128, Warszawa

Poradnia Otolaryngologiczna

 

Szaserów 128, Warszawa

Psychiatria

Anestezjologia i intensywna terapia oraz Medycyna ratunkowa

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Szaserów 128, Warszawa

Położnictwo i ginekologia – ginekologia

Wykaz jednostek realizujących staże cząstkowe poza WIM

Szpital Bielański im. Jerzego Popiełuszki

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Pediatria – Neonatologia

Oddział Neonatologiczny – Pododdział Patologii Noworodka

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

Oddział Położnictwa

Pediatria – Neonatologia

Oddział Neonatologii – Pododział Patologii Noworodka

Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

Pediatria – Neonatologia

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Pediatria – Neonatologia

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej – Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Pediatria – Neonatologia

Oddział Neonatologiczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Położnictwo i ginekologia – Położnictwo

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Pediatria – Neonatologia

Klinika Neonatologii