Przejdź do menu Przejdź do treści

Druki do pobrania

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
1 – Załącznik do elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
2 – Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora WIM z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza/lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym
3.1 – Podanie o udostępnienie miejsca – rezydenci
3.2 – Podanie o kontynuacji specjalizacji – rezydenci

 

PRZEBIEG SPECJALIZACJI
4 – Oświadczenie kierownika specjalizacji – Papierowa Karta Specjalizacji
5.1 – Oświadczenie kierownika specjalizacji – EKS
5.2 – Oświadczenie kierownika specjalizacji – EKS_moduł podstawowy
6 – Indywidualny harmonogram specjalizacji
7 – Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych – tryb dotychczasowy
8 – Indeks zabiegów i procedur medycznych – tryb modułowy
9 – Indeks procedur i zabiegów – anestezjologia
10 – Oświadczenie indeks
11 – Wykaz zabiegów położnictwo po stażu system dotychczasowy
12 – Wykaz zabiegów położnictwo po I stopniu system dotychczasowy
13 – Ocena kompetencji – anestezjologia – tryb modułowy
14 – Dane do wystawienia duplikatu karty specjalizacyjnej
15 – Prośba o wydanie duplikatu dyplomu stary tryb
16 – Prośba o wydanie zaświadczenia o ocenach z egzaminu specjalizacyjnego
17 – Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarzy spoza WIM wraz z załącznikami
18 – Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM (w ramach WIM)
19 – Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM z umową cywilnoprawną
20 – Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
21 – Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
22 – Zgoda Kierownika Specjalizacji na wykorzystanie dodatkowych dni na samokształcenie
23 – Rejestr godzin realizacji umowy o szkolenie specjalizacyjne
24 – Wniosek o zmianę trybu odbywania specjalizacji
25 – Oświadczenie o rezygnacji z odbywania specjalizacji
26.1 – Zgoda na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych
26.2 – Dyżury (dotyczy rezydentów)

 

ZAKOŃCZENIE SPECJALIZACJI – Papierowa Karta Specjalizacji
27 – Oświadczenie dotyczące zakończenia szkolenia
28 – Wykaz dokumentów
29 – Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej
30 – Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej

 

ZAKOŃCZENIE SPECJALIZACJI – EKS
31 – Oświadczenie dotyczące zakończenia szkolenia
32 – Wykaz dokumentów
33 – Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej