Przejdź do menu Przejdź do treści

Staż kierunkowy

Procedura przyjęcia lekarza / lekarza dentystę z poza WIM na staż kierunkowy w WIM

 

  1. Pobranie ze strony podania o odbycie stażu kierunkowego;
  2. Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu (podpis i pieczątka) na realizację stażu;
  3. Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody wyznaczonego przez Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu opiekuna stażu kierunkowego (podpis i pieczątka);
  4. Złożenie podania o odbycie stażu kierunkowego wraz z kserokopią pierwszej i drugiej strony karty szkolenia specjalizacyjnego lub z wydrukiem karty z SMK (dane podstawowe i dane specjalizacji) w Kancelarii Ogólnej szpitala na 1 miesiąc przed planowanym stażem kierunkowym, gdzie przekazywane jest do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM do dalszej akceptacji;
  5. Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu kierunkowego oraz szczegółowe informacje zainteresowany otrzymuje na adres e-mailowy podany w podaniu o staż kierunkowy;
  6. Po zrealizowaniu stażu kierunkowego należy dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok.107/109) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym oraz w przypadku rezydentów zestawienia pełnionych w czasie stażu dyżurów.

 

W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.

 

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Wydziału Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie lekarzy – Specjalizacje lekarskie i praktyka kliniczna, wolontariat lekarzy