Przejdź do menu Przejdź do treści

Identyfikator autorów prac naukowych ORCID

ORCID logo

Zachęcamy wszystkich autorów do rejestrowania się w bazie ORCID i podawania identyfikatora ORCID (Open Researcher and Contributor ID) pracownikówm Biblioteki Naukowej w celu wprowadzenia do profilu autora w Bazie Bibliografii Pracowników WIM. 

 

ORCID ID to unikalny 16 cyfrowy identyfikator, który identyfikuje badacza i jest niezależny od poszczególnych wydawców przydzielających podobne identyfikatory we własnym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją ORCID

Identyfikator ORCID będzie pełnił znaczącą rolę w trakcie ewaluacji podmiotów naukowych w 2021 roku. Kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca. 

 

 

Korzyści ze stosowania ORCID
1) autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID,
2) ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach,
3) jest darmowy i uniwersalny, niezależny od komercyjnych dostawców innych rozwiązań,
4) najważniejsi wydawcy (np. Springer) wymagają podania ORCID iD przy zgłaszaniu prac do publikacji,

 

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych bez względu na dyscyplinę nauki, region świata i afiliację, przydzielany jest bezpłatnie. ORCID umożliwia połączenie własnego  profilu  założonego w  bazach: Scopus  (Author ID)  oraz  Web of  Science  (ResearcherID).

Aby uzyskać numer ORCID należy:
1) wejść na stronę  https://orcid.org/register
2) wybrać krok 1 – Register now,
3) wypełnić obowiązkowe pola, oznaczyć dostępność do swojego profilu (profil publiczny, profil tylko dla zaproszonych, profil prywatny),
4) po zaakceptowaniu regulaminu należy kliknąć na Register.

 

ORCID wspiera ochronę prywatności – autor sam określa, które dane będą widoczne publicznie.Po otrzymaniu wiadomości e-mail  potwierdzającej  naszą tożsamość, możemy przejść do edycji profilu, w którym należy dodać instytucję, do której afiliujemy swoje prace. Poza krótkim opisem naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora  lub  instytucji,  identyfikatory  w  innych systemach),  widzimy  też  wykaz  jego  publikacji,  projektów  i grantów.  Z ORCID-em można połączyć własne  profile  założone w  bazach: Scopus  (Author ID)  oraz  Web of  Science  (ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych, tworząc spójną całość.

 

Identyfikator daje możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących. Wystarczy wejść na swój profil w SCOPUSie, ResearcherID i połączyć je z ORCIDem2.

 

INFORMACJĘ O ZAŁOŻENIU IDENTYFIKATORA NALEŻY ZGŁOSIĆ do Pionu Nauki (dpolec@wim.mil.pl) i do Biblioteki Naukowej – medbn@wim.mil.pl

 

Przydatne linki: 

 

Źródło:

ORCID Connecting Research and Researchers

ORCID – identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć / Emanuel Kulczycki

Numer ORCID w ewaluacji – powiazanie z kontem PBN I POL-on

Orcid ewaluacja

 

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpóźniej do dnia 1 października 2019 r., każdy naukowiec powinien założyć profil w międzynarodowym systemie ORCID. Obowiązkiem autorów jest również utworzenie konta w PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej) oraz  powiązanie ze sobą obu profili.

Tylko prawidłowe powiązanie kont ORCID i PBN autorów publikacji umożliwi właściwe sprawozdawanie osiągnięć w przyszłej ewaluacji.

 

Poniżej przedstawiam Państwu skróconą instrukcję postępowania w zakresie czynności, które powinni podjąć pracownicy naukowi/doktoranci posiadający dorobek naukowy:


1.załóż konto lub zaloguj się w PBN,
2.kliknij w ikonę znajdującą się obok personaliów użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu, a później w zakładkę „Twoje konto”,
3.wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”,
4.załóż konto lub zaloguj się w ORCID,
5. tu następuje powiązanie kont – w sekcji „Profile autora” (w oknie „POL-on”) wpisz swój numer PESEL, a następnie wybierz „podłącz identyfikator POL-on”.

 

W przypadku dodatkowych pytań, informacji na powyższy temat udziela Biblioteka Naukowa WIM tel. 261 817 706; 261 816 703, email: biblioteka@wim.mil.pl lub medbn@wim.mil.pl

 

Więcej informacji na stronach https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia oraz Podpinanie ORCID iD do konta użytkownika PBN.

 

Identyfikator autorów prac naukowych ORCID