Przejdź do menu Przejdź do treści

Bazy danych

Biblioteka Naukowa WIM-PIB zaprasza do korzystania z baz danych

 

 

DOSTĘP DO NAUKOWYCH BAZ DANYCH BIBLIOTEKI NAUKOWEJ WIM-PIB POPRZEZ SYSTEM HAN

 

Dostęp do naukowych baz danych Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego realizowany jest poprzez system HAN. Każda z opublikowanych na stronie baz z opcją dostępu poprzez system HAN ma indywidualny link oraz oznaczona jest logotypem HAN. Warunkiem korzystania z systemu HAN jest posiadanie aktywnego konta w systemie uwierzytelniania Active Directory WIM-PIB, dostępnego dla wszystkich pracowników. Przy pierwszej próbie odwiedzenia jednej z dostępnych baz po kliknięciu w odnośnik pojawi się okno do logowania do danej bazy poprzez konto pracownika.

Do logowania do zasobów elektronicznych przez HAN należy użyć następujących danych:

    login do Active Directory pracownika (jkowalski@wim.mil.pl),
    indywidualne hasło użytkownika.


Informacji w zakresie korzystania z zasobów bibliotecznych udzielają pracownicy Biblioteki Naukowej WIM-PIB

tel: 261 816 703, e-mail: biblioteka@wim.mil.pl

W przypadku problemów z dostępem i wyświetlaniem e-zasobów poprzez system HAN, prosimy o wiadomość na adres:
tzaborowski@wim.mil.pl lub telefonicznie: 665 707 467

W przypadku występowania problemu z autoryzacją i kontem Pracownika należy postępować zgodnie z obowiązującą w WIM-PIB procedurą.

 

 

Bazy bibliograficzno-abstraktowe z możliwością dostępu do pełnych tekstów

Bazy danych z prenumeraty

Bazy pełnotekstowe

Bazy w wolnym dostępie

Bazy własne Biblioteki Naukowej

Bazy archiwalne