Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasoby Biblioteki Naukowej

Księgozbiór Biblioteki Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego tworzą zarówno publikacje tradycyjne (drukowane), jak i elektroniczne. Zasób księgozbioru w formie tradycyjnej udostępniany jest poprzez Katalog Książek. Z kolei publikacje w wersji elektronicznej dostępne są w bazach pełnotekstowych (Elsevier, Springer. Wiley, WBN) oraz serwisie Ibuk-Libra.