Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe z subwencji

Badania naukowe z subwencji

Badania naukowe i prace rozwojowe Wojskowego Instytutu Medycznego finansowane ze środków pochodzących z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na podstawie art. 365  pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf realizowane są w formie projektów własnych.

 

Regulamin podziału i rozliczania subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Wojskowym Instytucie Medycznym (Zarządzenie Nr 106/19 Dyrektora WIM z dnia 27 września 2019 r. )

Lokalizacja

Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy

Wydział Wsparcia i Zarządzania Projektami

Sekcja Projektów Statutowych i Krajowych

 

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa