Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendia i nagrody

Stypendia

Nagrody Naukowe

Nagrody naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (zmienione rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2012 r.)

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne