Przejdź do menu Przejdź do treści

VII edycja (2022/2023)

Zeszyty i podręczniki studenckie na ławce

Trwa rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu ON”, które odbędą się w terminie 5 listopada 2022 r. – 24 czerwca 2023 r.
Dokumenty należy złożyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON do 5 września 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie DWSZdr.

VI edycja (2021/2022)

Studia MON VI edycja 2021/2022

Dnia 25 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia VI edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu Obrony Narodowej”. W uroczystości wzięli udział Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM Agnieszka Słupecka, zaproszeni wykładowcy oraz 30 absolwentów.

Galeria:

Studia Mon VI edycja
Studia Mon VI edycja
Studia Mon VI edycja

V edycja (2020/2021)

Zrzut ekranu z zajęć on line podczas pandemi covid

V edycja studiów odbyła się w roku akademickim 2020/2021. Była to edycja wyjątkowa. Pierwszy raz wszystkie wykłady i ćwiczenia prowadzone były w formie zdalnej, poprzez platformę Zoom. Jedynie zajęcia praktyczne słuchacze odbyli stacjonarnie w 1. WSzKzP w Lublinie. Sytuacja epidemiologiczna pozwoliła także na zorganizowanie uroczystego zakończenia studiów w formie stacjonarnej.

Studia ukończyło 29 absolwentów. W uroczystości wzięli udział Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk Mariusz Świderski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.
Absolwenci to pracownicy m.in.: 5 WSzKzP Kraków, WOMP Gdynia, 10 WSzKzP Bydgoszcz, WIM, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, WOMP Kraków, 1 WSzKzP Lublin, 1 WSP w Bydgoszczy, 2 WSP we Wrocławiu, 49 Baza Lotnictwa Taktycznego, DWSZdr, Jednostka Wojskowa GROM.

Galeria

V-edycja-2020-2021
V-edycja-2020-2021
V-edycja-2020-2021 Studia MON

IV edycja (2019/2020)

Studia MON IV edycja

IV edycja studiów podyplomowych odbyła się w roku akademickim 2019/2020. W trakcie trwania studiów mieliśmy wyjątkową sytuację, ponieważ w marcu 2020 r. wybuchła pandemia Covid-19. Musieliśmy przenieść całość prowadzonych zajęć do Internetu. Zajęcia odbywały się poprzez stronę ClickMeeting. Pomimo wprowadzenia nowej, dla obu stron, formy zajęć słuchacze byli bardzo zadowoleni i zaskoczeni świetną organizacją i wysoką jakością zajęć on-line.

Studia ukończyło 29 absolwentów. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk Mariusz Świderski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.

Galeria

Studia MON IV edycja
Studia MON IV edycja
Studia MON IV edycja

III edycja (2018/2019)

Studia MON III edycja

III edycję studiów podyplomowych otworzył Dyrektor WIM – gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak w obecności Dyrektor DWSZdr Pani dr Aurelii Ostrowskiej. W sali wykładowej Centrum Kształcenia Podyplomowego zgromadziło się wraz z zaproszonymi gośćmi 30 słuchaczy kolejnej edycji.

Studia ukończyło 28 absolwentów.
W uroczystości zakończenia wzieli udział Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Anna Wierzowiecka, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.

Galeria

Studia MON III edycja
Studia MON III edycja
Studia MON III edycja

II edycja (2017/2018)

Studia MON II edycja

II edycja studiów trwała od października 2017 r. do czerwca 2018 r. W ciągu 14 weekendowych zjazdów przeprowadzono ponad 150 godzin wykładów, ponad 40 ćwiczeń i 20 zajęć praktycznych.
Studia ukończyło 20 absolwentów.
W uroczystości zakończenia studiów wzięła udział dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zastępca komendanta ds. leczniczych 1 WSzKzP w Lublinie płk lek. Piotr Ostański, zaproszeni wykładowcy oraz absolwenci.

Galeria

Studia MON II edycja
Studia MON II edycja
Studia MON II edycja

I edycja (2016-2017)

Studia MON I edycja

W październiku 2016 roku Departament Wojskowej Służby Zdrowia uruchomił studia podyplomowe „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej”, których realizatorem jest Wojskowy Instytut Medyczny.

Studia ukończyło 17 absolwentów. Słuchaczami były osoby bezpośrednio związane z wojskową służbą zdrowia.

W uroczystości wręczenia świadectw wziął udział dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz zaproszeni wykładowcy.
Słuchacze I edycji bardzo wysoko oceniali dobór tematyki studiów, jakość zajęć i profesjonalizm wykładowców.

Galeria

Studia MON I edycja
Studia MON I edycja
Studia MON I edycja