Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenia w ramach projektu Dostępność plus

zdjęcie osoby na wózku inwalidzkim

Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego biorą udział w szkoleniach dotyczących komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Przeszkolonych zostanie aż 1500 osób, głównie personelu medycznego.

 

W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:
1. Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami?
2. Co oznacza „dostępność usług” dla osób OSP, z niepełnosprawnościami?
3. Zasady poprawnego zachowania w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – komunikacja, savoir-vivre, dobre praktyki do zastosowania w codziennej pracy m.in. procedury przykłady dobrych praktyk, przedstawienie podstawowych zwrotów i gestów.
4. Ogólne standardy przygotowania informacji łatwej do czytania i zrozumienia.
5. Dostosowanie szpitala do potrzeb OSP i osób z niepełnosprawnościami. Rola oznaczeń wizualnych.

Szkolenia są częścią realizowanego przez WIM przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami”, którego celem jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w naszym szpitalu.
Realizacja grantu finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie kształcenia

Zdjęcie grupy lekarzy ustawionych jeden obok drogiego w kitlach lekarskich

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

Każdemu z naszych medyków (zatrudnionemu nie krócej niż 12 miesięcy) oferujemy możliwość pokrycia poniesionych kosztów na potrzeby kształcenia.
Dbając o rozwój pracowników oraz poszerzanie ich umiejętności możemy dofinansować:
• Specjalizacje w zawodach medycznych
• Studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie wyłącznie w zawodach medycznych
• Studia podyplomowe w kierunkach medycznych
• Studia trzeciego stopnia wyłącznie w kierunkach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne, nauki społeczne w zakresie psychologii
• Kursy doszkalające, kwalifikacyjne kursy specjalistyczne oraz inne kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, kongresy, sympozja, wyłącznie związane z wykonywanym zawodem medycznym

Kontakt w sprawie dofinansowania kształcenia:

tel. 261-818-810
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Program Absolwent

Kobieta siedząca przed monitorem z napisem na koszulce Pielęgniarka. Widok od strony pleców.

Program Absolwent kierowany jest do pielęgniarek, które:
• ukończyły studia licencjackie w latach 2019-2022;
• zatrudnione są w WIM na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym WIM jest pierwszym miejscem pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Pielęgniarka może ubiegać się o refinansowanie kosztów poniesionych w ramach następujących kursów i szkoleń:
• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – kurs specjalistyczny
• Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – kurs specjalistyczny
• Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych – szkolenie podstawowe.

Kontakt w sprawie Programu Absolwent:

mgr Jadwiga Smogorzewska
tel. 261-818-810
e-mail: jsmogorzewska@wim.mil.pl

Otwarta Pracownia

Ćwiczenia ratowników medycznych na fantomie w Centrum Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego

Celem projektów skierowanych do pracowników WIM jest możliwość ćwiczenia procedur medycznych, ale także zgranie zespołu i ustawienie sprzętu w najbardziej ergonomiczny sposób, który ułatwi pracę całemu zespołowi.

 

Pracownia Symulacji Medycznej WIM daje możliwość szkolenia personelu medycznego w różnym zakresie przy użyciu fantomów, symulatorów oraz trenażerów, a wyposażenie pracowni pozwala odzwierciedlić warunki panujące na oddziale szpitalnym, co umożliwia trening najbardziej zbliżony do rzeczywistości.

  • Raz w miesiącu pracownia otwarta dla wszystkich pracowników medycznych WIM.
  • Zapraszamy w godz. 8.00 – 15.00 (bez wcześniejszego umówienia się) – wystarczy przyjść.
  • Z pomocą instruktorów można przećwiczyć konkretne działanie medyczne np. intubację, odbarczenie odmy, elektroterapię, tamowanie masywnych krwotoków i wiele innych.
  • Terminy Otwartej Pracowni przesyłane są do pracowników za pośrednictwem newslettera InfoWIM.

Poligon Medyka

Kursanci podczas ćwiczeń medycznych ćwiczący na fantomach

Celem projektów skierowanych do pracowników WIM jest możliwość ćwiczenia procedur medycznych, ale także zgranie zespołu i ustawienie sprzętu w najbardziej ergonomiczny sposób, który ułatwi pracę całemu zespołowi. Pracowania symulacji medycznej daje możliwość szkolenia personelu medycznego w różnym zakresie przy użyciu fantomów, symulatorów oraz trenażerów, a wyposażenie pracowni pozwala odzwierciedlić warunki panujące na oddziale szpitalnym, co umożliwia trening najbardziej zbliżony do rzeczywistości.

 

  • Raz w miesiącu 1 szkolenie dla dowolnej klinki lub oddziału
  • Proponujemy szkolenie na indywidualne zamówienie naszych Klinik lub Oddziałów
  • Można zgłosić dowolny temat. W oparciu o narzędzia symulacji medycznej stworzymy kurs mogący rozwiązać napotykane w rzeczywistości problemy medyczne.
Kontakt w sprawie Poligonu Medyka:

mgr Paweł Wiktorzak
tel. 693-132-058
e-mail: ckp@wim.mil.pl

Szkolenie BLS i ALS

Szkolenie BLS i ALS

Centrum Kształcenia Podyplomowego organizuje obowiązkowe dla każdego pracownika WIM szkolenia w zakresie podstawowych (BLS + AED – Basic Life Support) i zaawansowanych (ALS – Advanced Life Support) zabiegów resuscytacyjnych.

Niemedyczny pracownik WIM ma możliwość zrealizowania teoretycznego szkolenia BLS w formie:
– szkolenie w formie e-learningu,
– szkolenie w formie wykładu (dla osób, które nie miały możliwości odbycia szkolenia on-line).

 

Medyczny pracownik WIM ma możliwość zrealizowania teoretycznego szkolenia ALS w formie:
– szkolenie w formie e-learningu,
– szkolenie w formie wykładu (dla osób, które nie miały możliwości odbycia szkolenia on-line),
– szkolenie zorganizowane w ramach Kliniki/Oddziału/Zakładu.

Istnieje także możliwość zapisu na dodatkowe praktyczne szkolenia BLS i ALS organizowane w Pracowni Symulacji WIM.

Kontakt w sprawie szkoleń BLS i ALS:

mgr Katarzyna Gańko, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl