Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie specjalizacyjne ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz uzyskanie tytułu specjalisty. Trwa najczęściej 15–20 miesięcy w zależności od dziedziny pielęgniarstwa. Aby rozpocząć szkolenie pielęgniarka musi posiadać minimum 2 lata stażu pracy w przedmiotowej dziedzinie.


W Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym szkolenie specjalizacyjne ukończyło już około 1300 pielęgniarekZdawalność na egzaminie państwowym wynosi niemal 100%.
W znaczącej większości zajęcia stażowe realizowane są w jednym miejscu – w WIM. Fundament kadry wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy WIM-PIB.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem WOIPiP.

 

Aby rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w WIM należy:

 

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną poniższych wymagań:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu
  • posiadanie 2-letniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu państwowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa jest ukończenie wymaganych kursów specjalistycznych.

 
Kontakt w sprawie szkoleń specjalizacyjnych:

mgr Agnieszka Błachnio
tel. 261 818 402
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Zobacz dostępne szkolenia