Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem szkolenia jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 825 godzin dydaktycznych:
– zajęcia teoretyczne – 580 godzin,
– zajęcia praktyczne – 245 godzin.

 

Pełny program kursu

 

Terminy:
16.06.2023 – 20.10.2024
08.12.2023 – 27.04.2025

cena: 3700 zł