Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 844 godziny dydaktyczne:
– zajęcia teoretyczne – 567 godzin,
– zajęcia praktyczne – 279 godzin.

 

Pełny program kursu

 

Terminy:
02.12.2022 – 21.04.2024
02.06.2023 – 06.10.2024
01.12.2023 – 13.04.2025

cena: 3700 zł