Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem szkolenie jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi, a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 840 godzin dydaktycznych:
– zajęcia teoretyczne – 490 godzin,
– zajęcia praktyczne – 250 godzin.

 

Pełny program kursu

 

Terminy:
25.11.2022 – 21.04.2024
02.06.2023 – 06.10.2024
24.11.2023 – 13.04.2025

cena: 3700 zł