Przejdź do menu Przejdź do treści

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych


Kursy specjalistyczne mają na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Czas trwania zależy od rodzaju kursu i wynosi od 2 do 8 tygodni.


W Wojskowym Instytucie Medycznym kursy specjalistyczne ukończyło ponad 9 tysięcy pielęgniarek i położnych w różnych zakresach. Niemal wszystkie zajęcia stażowe w ramach kursów specjalistycznych realizowane są w WIM.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem WOIPiP.

 

Aby rozpocząć kurs specjalistyczny w WIM należy:
– zarejestrować się przez System Monitorowania Kształcenia,
– złożyć w CKP WIM Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego.
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z WOIPiP, dodatkowo należy złożyć w CKP WIM Wniosek o dofinansowanie.

 

Warunkiem zakwalifikowania do kursu specjalistycznego jest posiadanie przez pielęgniarkę/położną aktualnego prawa wykonywania zawodu.

 

 

Kontakt w sprawie kursów specjalistycznych:

mgr Anna Orłowska
tel. 665-707-295, 261-817-718
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Zobacz dostępne kursy