Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 108 godzin dydaktycznych:


– zajęcia teoretyczne – 50 godzin,
– zajęcia praktyczne – 58 godzin

 

Pełny program kursu

 

Terminy:

29.05.2023 – 16.06.2023
25.09.2023 – 13.10.2023
06.11.2023 – 24.11.2023
04.12.2023 – 22.12.2023

cena: 500 zł