Przejdź do menu Przejdź do treści

Kursy kwalifikacyjne


Kursy kwalifikacyjne mają na celu uzyskanie przez pielęgniarkę i położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kursy te trwają maksymalnie do 6 miesięcy – w WIM-PIB najczęściej realizujemy je w ciągu 3 miesięcy. Do rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego niezbędne jest posiadanie minimum 6 miesięcznego stażu pracy w przedmiotowej dziedzinie.


W Wojskowym Instytucie Medycznym kursy kwalifikacyjne ukończyło ponad 6 tysięcy pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa bądź mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W znaczącej większości zajęcia stażowe realizowane są w jednym miejscu – w WIM. Fundament kadry wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy WIM.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem WOIPiP.

 

Aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny w WIM należy:

 

Warunkiem zakwalifikowania do kursu kwalifikacyjnego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną poniższych wymagań:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu
  • posiadanie 6 miesięcznego stażu pracy.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa jest ukończenie wymaganych kursów specjalistycznych oraz złożenie karty stażowej z zaliczeniem części praktycznej kursu.

 

Kontakt w sprawie kursów kwalifikacyjnych:

mgr Anna Orłowska
tel. 665-707-295, 261-817-718
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Zobacz dostępne kursy