Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 857 godzin dydaktycznych:
– zajęcia teoretyczne – 430 godzin,
– zajęcia praktyczne – 427 godzin.

 

Pełny program kursu

 

Terminy:
02.12.2022 – 28.04.2024
23.06.2023 – 06.10.2024
01.12.2023 – 27.04.2025

cena: 3700 zł