Przejdź do menu Przejdź do treści

Ubezpieczenie OC eksperymentu medycznego

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy zawarł umowę na ubezpieczenie OC eksperymentów medycznych z WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (Umowa Generalna Nr ZO/197/WZP/21 z dnia 3 stycznia 2022 r., z Aneksem nr 1 w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny).

Do uzyskania indywidualnej polisy OC uprawnieni są pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, będący Wnioskodawcami w badaniach stanowiących eksperymenty medyczne, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej WIM-PIB.

Dokumenty do pobrania