Przejdź do menu Przejdź do treści
Medycyna Pracy

Witamy w Poradni Medycyny Pracy


Poradnia zajmuje się oceną zdolności do wykonywania określonego rodzaju pracy, profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób zawodowych.  Wystawiamy zaświadczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy, pozwolenia na broń, podjęcia edukacji, prac na wysokości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

 

 


Nasza oferta

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNĄ

ZAPRASZAMY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ INDYWIDULANYCH

 

OFERUJEMY:

  • Badania lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z wydaniem orzeczenia.
  • Badania uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych.
  • Badania kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy.
  • Badania osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego.
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  • Badania pracowników wykonujących prace na wysokości.
  • Badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców, osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.

 

KONTAKT DLA PACJENTA:

tel. 22 381 25 25 wew. 10

 

KONTAKT W CELU PODJĘCIA WSPÓŁPRACY:

tel. 22 381 25 25 wew. 4

e-mail: imlynarczyk1@wim.mil.plkontraktowanie@wim.mil.pl

Poradnia Medycyny Pracy z Poradnią Psychologiczną


ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo