Przejdź do menu Przejdź do treści

Miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Kościuszki 30, Ełk, sala odpraw.

Strona konferencjihttps://wimcon.wim.mil.pl/XIII-Konferencja-z-udzialem-SKN/

Udział w konferencji dla lekarzy i studentów jest bezpłatny. Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

 

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk – przewodniczący

gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski

dr hab. n. med. Aleksandra Rymarz

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas

dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz

dr n. med. Zbigniew Nowak

dr hab. n. med. Grzegorz Kade

dr n. med. Stefan Antosiewicz

dr n. med. Katarzyna Romejko

dr n.med. Anna Matyjek

dr n. med. Jerzy Smoszna

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr Elżbieta Araminowicz- Kierklo – Naczelna Pielęgniarka 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku

Maria Żmijewska- przewodnicząca Nefrologicznego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM- PIB i Katarzyna Morawiec -dotychczasowa przewodnicząca

oraz

dr n. med. Karolina Konieczniak

lek. Ewa Kotwica- Strzałek

dr n. med. Jacek M. Frankowski

dr n. med. Anna Wawreszuk- Pryszczepko

mgr Katarzyna Adamska

 

Agenda

DZIEŃ I (11 lipca 2024 r.)

 

Komisja Konkursowa:

dr hab. n. med. Grzegorz Kade, dr n. med. Stefan M. Antosiewicz

dr n. med. Zbigniew Nowak, prof. Tomasz Rozmysłowicz

dr n. med. Karolina Konieczniak, lek. Ewa Kotwica- Strzałek

dr n. med. Jacek M. Frankowski

dr n. med. Anna Wawreszuk- Pryszczepko

lek. Jacek Pawłowicz, lek. Krzysztof Blusiewicz

 

09:00 Otwarcie Konferencji Studenckiej:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM-PIB)

 

SESJA I

prowadzący: dr n. med. Zbigniew Nowak

dr n. med. Karolina Konieczniak

 

09:20-09:35 Tamponada serca u chorego dializowanego:

Zofia Podraza, Natalia Łysiak (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM)

(opiekun lek. E. Kotwica-Strzałek)

 

09:35-09:50 Marskość wątroby, poalkoholowa, zespół wątrobowo nerkowy i wątrobowo płucny:

Jakub Góra, Jędrzej Tłusty (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. G. Spłocharski)

 

09:50-10:05 Oporny na leczenie, powikłany zespół nerczycowy, postępowanie:

Karolina Kowalczyk, Patrycja Kowalczyk (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. J. Miklas)

 

10:05-10:20 IZW u chorego hemodializowanego, przebieg, leczenie:

Natalia Lemiszewska, Stanisław Rączewski (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun dr n. med. K. Romejko)

 

10:20-10:35 Ostra czy przewlekła niewydolność nerek:

Karolina Niewczas, Jakub Czarnecki (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. G. Spłocharski)

 

10:35-10:50 Przerwa

 

SESJA II

prowadzący: dr hab. n. med. Grzegorz Kade, dr n. med. Jacek M. Frankowski

 

10:50-11:05 Rak przytarczyc:

Angelika Stokłosiński i Aleksandra Misarko (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun dr n. med. K. Leśniak)

 

11:05-11:20 Zatrucie glikolem etylenowym u pacjenta z IZW – postępowanie:

Zuzanna Kamińska, Piotr Drwięga (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. G. Spłocharski)

 

11:20-11:35 C3 nefropatia z mikroangiopatią, diagnostyka i leczenie:

Zuzanna Warzywoda, Julia Petelska (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. E. Głuch)

 

11:35-11:50 Zespół nerczycowy u pacjenta w wieku podeszłym, postępowanie:

Weronika Caban, Mikołaj Kuncewicz (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun profesor dr hab. n. med. S. Niemczyk)

 

11:50-12:05 Przerwa

 

SESJA III

prowadzący: dr n. med. Stefan M. Antosiewicz,

lek. Ewa Kotwica- Strzałek

 

12:05-12:20 Zapalenie otrzewnowej u pacjenta po zakończeniu leczenia nerkozastępczego metodą dializ otrzewnowych – postępowanie:

Julia Broen, Weronika Brożyna (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun dr n. med. M. Mosakowska)

 

12:20-12:35 Cystatyna C czy kreatynina w ocenie funkcji nerek:

Oliwia Mróz, Karolina Borkowska (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. E. Jędrych)

 

12:35-12:50 Choroba IgG4 zależna:

Paulina Jastrzębska, Marcel Kempiński (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun lek. E. Jędrych)

 

12:50-13:05 Ostre uszkodzenie nerek związane z podaniem kontrastu:

Maria Żmijewska, Antoni Ludew (SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM) (opiekun profesor dr hab. n. med. S. Niemczyk)

 

13:05-13:35 Dyskusja

 

13:35-14:05 „Jeden z dziesięciu” – turniej wiedzy medycznej

14:05-14:35 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów.

14:35-15:00 Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

 

 

DZIEŃ II (12 lipca 2024)

 

09:00 Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM-PIB)

płk mgr inż. Piotr Drozd (Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku)

dr Jacek Pawłowicz (Zastępca komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Filia w Ełku)

 

 

SESJA I

prowadzący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski

 

09:00-09:20 Żelazo, wskazania, obliczanie dawki:

dr n. med. Karolina Konieczniak (WIM-PIB)

 

09:20-09:40 Immunologiczne podejście do klasyfikacji kłębuszkowych zapaleń nerek:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM-PIB)

 

09:40-10:00 Schorzenia genetyczne w nefrologii- czy możemy leczyć?

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas (WIM-PIB)

 

10:00-10.20 RNA viruses and high sensitive molecular technique for their detection:

prof. Tomasz Rozmysłowicz (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA)

 

10:20-10:40 Oncogenesis, Biological Treatment and Viruses:

Dr Haruki Arevalo Romero, Meksyk

 

10:40-11:00 Schorzenia genetyczne w pulmonologii i alergologii- czy mamy możliwości leczenia?

Prof. dr hab. n med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski (WIM-PIB)

 

11:00-11:10 Przerwa

 

SESJA II

prowadzący: dr hab. n. med. Grzegorz Kade

dr n. med. Zbigniew Nowak

dr n. med. Stefan M. Antosiewicz

 

11:10-11:30 Tubulopatie- aspekty genetyczne i kliniczne:

dr hab. n. med. Grzegorz Kade (SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie)

 

11:30- 11:50 Incremental dialysis:

dr n. med. Stefan M. Antosiewicz

(Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)

 

11:50-12:10 Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej:

dr n. med. Zbigniew Nowak (WIM-PIB)

 

12:10-12:30 Zastosowanie techniki ECIS w diagnostyce i terapii:

dr n. med. Jacek M. Frankowski (WIM-PIB)

 

12:30-12:50 Specyfika kształcenia i pracy w Meksyku, porównanie z Polską:

dr Jesus Leopoldo Contreras- Gomez, Meksyk

 

12:50-13:10 Jak określić predyspozycje genetyczne w chorobach nerek:

lek. Ewa Kotwica- Strzałek (WIM-PIB)

 

12:10-13:30 Dyskusja

 

13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji