Przejdź do menu Przejdź do treści

W sytuacjach zagrożenia życia, każda sekunda jest na wagę złota. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. BLS, czyli Basic Life Support, to zespół czynności mających na celu podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych osoby poszkodowanej do momentu przybycia specjalistycznej pomocy.

O kursie BLS

BLS to skrót od angielskiego terminu „Basic Life Support”, co w tłumaczeniu oznacza „Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie”. Jest to zespół procedur resuscytacyjnych skoncentrowanych na podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych, takich jak oddychanie i krążenie krwi, do momentu, gdy będzie możliwe udzielenie zaawansowanej pomocy medycznej.

Kluczowe elementy BLS

Ocena stanu poszkodowanego: Szybka i skuteczna ocena sytuacji oraz stanu poszkodowanego to klucz do udzielenia skutecznej pomocy.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): W przypadku zatrzymania krążenia, niezbędne jest natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji czyli ucisków klatki piersiowej oraz wentylacji.
Użycie defibrylatora AED: W sytuacjach, gdy dostępny jest defibrylator, jego prawidłowe użycie może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego.
Pozycja boczna bezpieczna: Jeśli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, należy go ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, aby zapewnić drożność dróg oddechowych.
Zadławienia: W sytuacji, gdy dochodzi do niedrożności górnych dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym, ważne jest umiejętne przeprowadzenie manewrów mających na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

Dlaczego umiejętności z zakresu BLS są tak ważne?

Zatrzymanie krążenia jest jednym z głównych powodów umieralności na świecie. Wielu z tych zdarzeń można było uniknąć, gdyby osoby będące świadkami zdarzenia posiadały wiedzę z zakresu BLS i potrafiły prawidłowo zareagować. Szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycie defibrylatora AED w ciągu pierwszych minut od zatrzymania krążenia znacząco zwiększa szanse na przeżycie i powrót do pełnej sprawności.

Kurs BLS dla pracowników WIM

Kurs BLS składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, podczas której uczestnicy mają okazję ćwiczyć na fantomach i symulatorach. W Wojskowym Instytucie Medycznym umożliwiamy wszystkim naszym pracownikom nie posiadającym wykształcenia medycznego uczestnictwo w kursie BLS bez potrzeby korzystania z ofert innych ośrodków szkoleniowych oferującychkursy pierwszej pomocy. Znajomość podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to podstawowa wiedza, która powinna być dostępna dla każdego. W sytuacjach kryzysowych to właśnie pierwsze minuty decydują o życiu i zdrowiu poszkodowanego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas był przygotowany do udzielenia pomocy.Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl