Przejdź do menu Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

 

z nieukrywaną radością informujemy, że w Wojskowym Instytucie Medycznym-Państwowym Instytucie Badawczym (WIM-PIB) powstało koło „Profesjonalizm i Pasja” przy WIM-PIB Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP). Koło powołano z inicjatywy mgr Małgorzaty Kaszuby – Kierownika Wydziału Kształcenia  Pielęgniarek i Położnych CKP WIM-PIB. Patronat nad jego działalnością objęła  Zastępca Komendanta CSK MON WIM-PIB ds. Pielęgniarstwa mgr Lidia Wojda.

 

Powstanie takiego koła było odpowiedzią na potrzebę integracji,  wsparcia zawodowego, edukacyjnego i społecznego dla pielęgniarek pracujących w WIM-PIB. 

W dniu 28.02.2024 r odbyły się wybory zarządu koła. W spotkaniu tym uczestniczyła Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału PTP – dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz oraz zdalnie połączyła się Prezes Zarządu Głównego PTP – dr n. o zdr. Grażyna Wójcik. 

 

W trakcie tych wyborów członkowie wybierali spośród siebie osoby, które będą pełnić następujące funkcje w Zarządzie Koła: 

 

Przewodnicząca: Agata Stępniak 

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Piętnik 

Sekretarz: Agnieszka Dworakowska

Skarbnik: Małgorzata Kaszuba

 

Członkowie:  

Anna Szenajch – Chądzyńska  

Anna Orłowska 

Ewa Gielo  

Aneta Patyk  

Katarzyna Majka  

 

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane: 

Przewodnicząca: Halina Surmacz 

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Teresiak 

Członek: Katarzyna Oleksiak – Kut  

 

Koło Profesjonalizm i Pasja przy WIM-PIB Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, poprzez swoje działania, wspierać będzie rozwój zawodowy swoich członków, promować standardy pielęgniarskie oraz angażować się  w działania na rzecz zdrowia i dobra pacjentów. To wyjątkowe miejsce, gdzie każdy członek będzie miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń oraz współpracy nad projektami, które mogą realnie wpłynąć na naszą rzeczywistość. Nasze nowo powstałe koło to nie tylko przestrzeń dla doświadczonych miłośników tematu, ale również otwarte zaproszenie dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w tej dziedzinie.

 

Zapraszamy do przyłączenia się i wspólnego tworzenia przestrzeni pełnej inspiracji, wiedzy i innowacji. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Przewodniczącą Koła – Agatą Stępniak (astepniak@wim.mil.pl 

 

 

 

 

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski

Galeria