Przejdź do menu Przejdź do treści

WIM Państwowym Instytutem Badawczym

Napis Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie otrzymał status państwowego instytutu badawczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października, co będzie m.in. oznaczać, że z tym dniem oficjalną nazwą używaną przez instytut będzie Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Zmiana statusu działalności WIM, o jaką organy instytutu przy znaczącym wsparciu Ministra Obrony Narodowej zabiegały od blisko dwóch lat, jest nie tylko spełnieniem ambicji o wyższej klasyfikacji jednostki z punktu widzenia jej znaczenia w zabezpieczeniu, realizacji interesów bezpieczeństwa i obronności państwa. Nowe regulacje prawne określone za pośrednictwem wspomnianego na wstępie rozporządzenia, gwarantują także WIM znacząco większe, niż to miało miejsce do tej pory, możliwości w zakresie trybu, sposobu i warunków realizacji zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki bezpieczeństwa państwa.

 

 

 Zaplanowane do wykonania w perspektywie najbliższej dekady zadania naukowo-badawcze i inwestycyjne oraz przeznaczone na ten cel środki finansowe w kwocie ponad 100 mln zł, pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, pozwolą WIM podnieść skalę i jakość prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym przede wszystkim służących wsparciu potrzeb bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych.

 

Uproszczeniu i usprawnieniu ulegną także procedury zlecania WIM-PIB zadań do wykonania przez podmioty zewnętrzne, zwłaszcza jednostki budżetowe, co na pewno zwiększy rynkowe zainteresowanie ofertą instytutu, pozwalając na lepsze niż do tej pory wykorzystanie zdolności i stojącego za nimi potencjału medycznego, badawczego, szkoleniowo-dydaktycznego i naukowego wytworzonego w okresie minionych lat w naszej placówce.
Jestem przekonany, że nowy – państwowy status naszego instytutu, oznacza nie tylko symboliczną zmianę jego nazwy, ale przede wszystkim ustala nowy etap w rozwoju naszej placówki. Transformację, która w perspektywie najbliższych lat znacząco przyczyni się do osiągania kolejnych, jeszcze bardziej zaawansowanych, dojrzałych etapów rozwoju, idących wraz z tym zdolności w pozyskiwaniu środków finansowych oraz inwestycji w rozwój infrastruktury i najważniejszego zasobu instytutu – kapitału ludzkiego.

 

(-) gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie