Przejdź do menu Przejdź do treści

WIM-PIB informuje osoby cierpiące na objawy tzw. mgły covidowej o możliwości bezpłatnego udziału w badaniu klinicznym COVMENT, które ma na celu  sprawdzenie skuteczności nowej terapii opracowanej przez zespół pod kierownictwem płk dr hab. n. med. A. Lubasa – Kierownika badania i dr hab. n. med. A. Klimkiewicz – Gł. Badacza.

Objawy mgły covidowej to różnego rodzaju trudności poznawcze (np. zaburzenie koncentracji lub pamięci) po przejściu COVID-19.

Badanie ma charakter niekomercyjny i jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych.

Na poniższym plakacie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje, w tym kontakt do koordynatora badania.

Kontakt w sprawie udziału w badaniu: e-mail: covment@wim.mil.pl, telefon: 885 707 766

Tytuł badania: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie  skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny w leczeniu objawów mgły covidowej u pacjentów po przebytym COVID-19 z badaniem patofizjologii zjawiska za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, parametrów biochemicznych, immunologicznych oraz elektrofizjologicznych (COVMENT).

Nr umowy o dofinansowanie z Agencją Badań Medycznych: 2021/ABM/02/00019 – 00.

 

Plakat badania nad mgła covidową
Plakat badania nad mgłą covidową