Przejdź do menu Przejdź do treści

System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej (SWD-EwMED)

Wspólny projekt naukowców z WAT, medyków z WIM-PIB i przemysłu

 

Biomedyczne sensory wmontowane w koszulkę, kominiarkę oraz w opaskę na rękę pozwalające zmierzyć temperaturę ciała, częstość oddechu, rytm serca, ciśnienie, saturację krwi oraz precyzyjnie zlokalizować położenie użytkownika w terenie.

Brzmi jak fantastyka naukowa, ale to nadchodząca rzeczywistość.

 

Jak zapowiada kierownik projektu dr inż. Piotr Łubkowski z WEL WAT, już za parę lat takie elementy nasobne (czyli ubieralne) mogą trafić do wojskowej garderoby umożliwiając precyzyjny pomiar czynności życiowych oraz lokalizację żołnierza na polu walki.

Za pomocą opracowanego w ramach projektu integratora z systemem zarządzania walką szczebla taktycznego HMS C3IS JAŚMIN system SWD-EwMED zidentyfikuje pozycję żołnierza, pokazując jego koordynaty na mapie.

 

Zaawansowany system lokalizacji pomoże określić czy monitorowana osoba się przemieszcza, zatrzymała się bądź upadła. Dzięki pozyskiwanym i analizowanym w czasie rzeczywistym informacjom, gdy zajdzie taka potrzeba, można będzie szybko podjąć niezbędne czynności medyczne bądź ewakuacyjne.

 

W systemie SWD-EwMED pozycja każdego żołnierza zostanie przedstawiona w formie ikony na mapie a jego stan zdrowia i funkcji życiowych będzie sygnalizowany odpowiednim kolorem. Zielony wskazywać będzie parametry prawidłowe, w przypadku problemów pojawi się kolor żółty, natomiast kolor czerwony będzie oznaczał pilną potrzebę pomocy medycznej lub ewakuacji.

Do systemu trafią również informacje o innych krytycznych problemach ze zdrowiem, wynikających z urazu, występowania otwartych ran czy innych uszkodzeń ciała doznanych podczas działania na polu walki i nie tylko.

W ramach prowadzonego projektu z graficzną ikoną reprezentującą żołnierza została powiązana elektroniczna karta medyczna TC3 (Tactical Combat Casualty Care Card), dzięki której zebrane dane medyczne trafią z wyprzedzeniem do szpitala w formie elektronicznej zanim jeszcze dotrze tam transport z poszkodowanym.

 

Elektronicy z WAT we współpracy z medykami z WIM-PIB wypracowali miarodajny zbiór parametrów niezbędnych do tego, aby podjąć decyzję o ewakuacji lub wysłaniu pomocy medycznej. Zebrane dane będą o wiele bardziej precyzyjne niż te, które oferują nam dzisiaj popularne smartwatche połączone z naszymi telefonami.

 

Do przesyłania danych oraz zasilania wmontowanych w ubiór sensorów naukowcy wykorzystali będące już na wyposażeniu żołnierzy radiostację osobistą oraz terminal danych.

 

Zastosowane rozwiązanie będzie wygodne, bezpieczne i niezawodne, nie będzie również powodować dodatkowego obciążenia, ani obniżać tak ważnej w trudnych warunkach ergonomii, co jest bardzo ważne dla osób pracujących w siłach zbrojnych, straży granicznej, straży pożarnej czy policji.

 

Projektowana odzież biomedyczna będzie skalibrowana pod konkretnego użytkownika i jego parametry życiowe. Po jej założeniu żołnierz będzie widoczny w systemie. Od tej pory będzie można monitorować jego stan zdrowia oraz położenie.

 

Testy laboratoryjne jak i kliniczne potwierdziły, że sensory zastosowane w systemie SWD-EwMED w sposób porównywalny z profesjonalnymi urządzeniami medycznymi mierzą informacje o parametrach życiowych.

 

Zebrane dane mogą być przesyłane poprzez obecnie wykorzystywane środki łączności bez jakiegokolwiek utraty jakości. Obecnie testowane są opaski sensorów na klatkę piersiową, czoło oraz na nadgarstki. Demonstrator systemu ma powstać w ciągu trzech lat. Naukowcy liczą, że uda się go doprowadzić do tzw. poziomu IX czyli etapu wdrożenia.

 

 

Wydział Elektroniki WAT jest odpowiedzialny za opracowanie sensorów, modułów analizy parametrów życiowych oraz komunikację, czyli przesyłanie danych pomiędzy żołnierzem a centrum monitorowania medycznego pola walki.

 

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy określi zbiór parametrów medycznych, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy monitoringu, dokona analizy tych parametrów i wyznaczy takie wartości krytyczne, które pozwolą ocenić stan zdrowia żołnierza i zakwalifikować go poszczególnych grup oznaczonych kolorem zielonym, żółtym i czerwonym.

 

Inżynierowie z firmy TELDAT wykonają integrator, który posłuży do zobrazowania informacji na mapie w systemie zarządzania polem walki oraz opracuje elektroniczną wersję karty medycznej TC3.

 

System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej (SWD-EwMED) to jeden z 10 projektów SZAFIR realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Liderem projektu SWD-EwMED jest Wojskowa Akademia Techniczna, a sam projekt realizowany jest przez Wydział Elektroniki (WEL). Partnerami i współwykonawcami są firma TELDAT oraz Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy (WIM-PIB).

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/nauka-i-technologia-4/coraz-krotsza-droga-do-umundurowania-biomedycznego/