Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął współpracę jako beneficjent w międzynarodowym projekcie „European agile network for medicine COUNTERmeasures against CBRN threats” (COUNTERACT) finansowanym przez Europejski Fundusz Obrony. Konsorcjum łączy kluczowe podmioty europejskie – 26 partnerów z 11 państw członkowskich UE. Całkowita wartość projektu wynosi 56 mln EURO, przy czym dofinansowanie wynosi 49 mln EURO. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2026 r.

Projekt „European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats” ma na celu wzmocnienie gotowości Unii Europejskiej na zagrożenia CBRN (obrona przed bronią masowego rażenia) poprzez nowe medyczne środki zaradcze przeciwko obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz poprzez ustanowienie responsywnej i elastycznej sieci w celu przyspieszenia ich rozwoju przedklinicznego i klinicznego.

Koordynatorem projektu jest COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA), ze strony WIM-BIP za zadania powierzone w projekcie odpowiada dr n. med. i n. o zdr. Anna Olczak-Pieńkowska – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Epidemiologii.