Przejdź do menu Przejdź do treści

– „Dziś otwieramy jedną z największych klinik w naszym instytucie, jedną z największych klinik neurologii na terenie Warszawy, największy ośrodek, w którym pomoc znajdą pacjenci wymagający m.in. interwencyjnego leczenia udaru mózgu. Dzięki tej inwestycji domykamy bardzo ważny obszar opieki nad pacjentem. Klinika Neurologiczna obok Kliniki Kardiologii, obok Zakładu Radiologii Interwencyjnej, a także Kliniki Chirurgii Naczyniowej stanowi kompleks, układ domykający obszar opieki nad pacjentami z chorobami sercowo – naczyniowymi” – mówił gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-PIB.

 

 

Dyrektor WIM Grzegorz Glelerak na otwarciu Kliniki Neurologicznej

Dyrektor podziękował personelowi kliniki, przedstawicielom Oddziału Techniczno-Ekspoloatacyjnego oraz wszystkim zaangażowanym za przygotowanie tak nowoczesnej kliniki.

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej w swojej wypowiedzi mówił –„dokonujemy dzisiaj otwarcia kliniki z największą radością. Jest to dla nas zupełnie nowy wymiar pracy, uzyskujemy i udrażniamy system opieki nad pacjentem najciężej chorym, tym który trafia do nas w trybie ostrodyżurowym. Poza wizualną zmianą, zyskujemy przebudowany Oddział Szybkiej Diagnostyki staje się Oddziałem, który będzie wykonywał pracę związaną z obsługą programów lekowych. Dzisiaj uzyskujemy zupełnie nową jakość możliwości świadczenia usług chorym”.

Adam Stępień podczas Otwarcia Kliniki Neurologicznej

Należy pamiętać, aktualnie co 8 minut w Polsce ktoś zapada na udar. Udar jest trzecią co do częstości najczęstszą przyczyną zgonu oraz najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u osób dorosłych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy otworzyć bardzo nowoczesny, jeden z najnowocześniejszych w Polsce, a także w Europie Oddział Udarowy, który będzie w stanie przyjąć większą grupę pacjentów i leczyć ich jeszcze skuteczniej i jeszcze bezpieczniej niż miało to miejsce do tej pory. Stosowanie leczenia mechaniczną trombektomią to teraźniejszość, ale to także przyszłość w leczeniu neurologicznym. Wchodzimy aktualnie w erę neurologii interwencyjnej, która daje możliwości pełnego powrotu pacjentom do zdrowia, którzy chorują na udar mózgu, jak również na inne choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego. Możliwość dostępu do nowoczesnej sali udarowej zabezpieczonej w nowoczesne monitorowanie, ale również możliwość korzystania z doświadczonej kadry medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego, wykorzystanie dwóch angiografów, jak również dwóch rezonansów magnetycznych stawia nas na czele z najbardziej wiodącymi ośrodkami udarowymi w Polsce i Europie – mówił dr hab. n. med. Jacek Staszewski, zastępca Kierownika Kliniki.

Jacek Staszewski podczas otwarcia Kliniki Neurologicznej

To duży krok w rozwoju Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kolejna inwestycja, kolejne środki finansowe doskonale zaprojektowane i wydatkowane – mówił przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Dariusz Pluta, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP.

Generał Dariusz Pluta podczas otwarcia Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Badawczego

Po remoncie Kliniki Neurologicznej poprawie ulegnie również opieka nad pacjentami z chorobami demielinizacyjnymi układu nerwowego oraz chorobami układu pozapiramidowego.

 

Aktualnie Klinika Neurologii WIM-PIB jako jedyna w kraju oferuje chorym na SM kompleksową opiekę specjalistyczną (KOSM), polegającą na zapewnieniu dostępu chorym do wszystkich specjalistów i rehabilitacji w przyśpieszonym trybie. Obecnie w programie NFZ leczenia SM pod opieką Kliniki jest 600 chorych. W Oddziale szybkiej Diagnostyki Neurologicznej powstała nowoczesna sala do leczenia lekami immunomodulującymi i leczenia chorych z dystonią z zastosowaniem toksyny botulinowej. Obecnie w Klinice leczonych jest blisko 400 chorych na dystonię z całego kraju.

Otwarcie Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego 2023
Uroczyste otwarcie Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego 2023

Link do zdjęć:  https://cloud.wim.mil.pl/s/okDxw5EDHTjRMgP

 

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski

Relacja filmowa z otwarcia Kliniki Neurologicznej: