Przejdź do menu Przejdź do treści
Grzegorz Gielerak

Pozycji nr 15 – dyrektor WIM, gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK

 

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. MBA; dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinach: choroby wewnętrzne i kardiologia, konsultant krajowy do spraw obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych, członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, International Society for Holter Noninvasive Electrocardiology, Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady Ministrów. Laureat Portretów Polskiej Medycyny 2016 w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne), Laureat Buzdygana 2015 za wdrażanie innowacyjnych programów zdrowotnych w wojskowej służbie zdrowia. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi oraz wpisem w Księdze Honorowej Wojska Polskiego. Instytut pod jego kierownictwem został wielokrotnie nagradzany szeregiem prestiżowych nagród.

 

Pozycji nr 69 – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, prof. dr hab. n. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK

 

Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Alergologii i Immunologii WIM CSK MON, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych.

Pozycji nr 81 – kierownik Kliniki Okulistyki, płk. prof. dr hab. n. med. Marek RĘKAS

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, kierownik Kliniki Okulistyki WIM, krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Link: Lista Stu 2022 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia

 

Grafika: Puls Medycyny