Przejdź do menu Przejdź do treści

Złamania bliższego końca kości ramiennej stanowią poważny problem zdrowotny. Częstość występowania waha się od 4-6% wszystkich złamań, leczenie bywa długotrwałe a niektóre przypadki stanowią duże wyzwanie chirurgiczne.

 

Do takich wyzwań należą wieloodłamowe złamania bliższego końca kości ramiennej u osób starszych z towarzyszącą osteoporozą. W takich przypadkach tradycyjne leczenie z wykorzystaniem płytek blokujących nie daje oczekiwanych rezultatów ze względu na niską jakość kości, duże ryzyko obluzowania materiału zespalającego oraz martwicę głowy kości ramiennej. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny odwróconej endoprotezoplastyki stawu ramiennego polegający na założeniu sztucznego implantu, którego komponenty wszczepiane są odwrotnie niż wynika to z anatomicznej budowy stawu ramiennego. Element pełniący rolę panewki umieszczany jest w nasadzie bliższej kości ramiennej, natomiast element pełniący rolę głowy stabilizowany jest śrubami w panewce łopatki.

 

Pomimo rozległości zabiegu operacyjnego nasza pacjentka zniosła zabieg dobrze. Aktualnie doleczana jest w warunkach domowych w ortezie stawu ramiennego.

 

Zabieg endoprotezoplastyki stawu ramiennego – przed i po operacji – zapoznaj się z w wynikiem operacji