Przejdź do menu Przejdź do treści
Dziękujemy za służbę baner

Żołnierze i Pracownicy Wojskowej Służby Zdrowia,

 

z okazji Naszego Święta składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest doskonałą okazją do przekazania wyrazów uznania wszystkim tym, którzy w swej codziennej służbie i pracy, realizując swoją misję, niosą pomoc innym. Słowa wdzięczności i uznania kieruję do wszystkich żołnierzy i pracowników wojskowej służby zdrowia za oddaną służbę i poświęcenie.

 

Dyrektor WIM-PIB, gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak