Przejdź do menu Przejdź do treści

Zmiany w pigułce:

  • preferowanie ośrodka kształcenia WOIPiP poprzez nieprzyznawanie dofinansowania do kursów i szkoleń realizowanych w innych ośrodkach (o ile dany kurs rozpocznie się w Ośrodku Kształcenia WOPIP w terminie 4 mcy od daty rozpoczęcia kursu innego organizatora)
  • wydłużenie z 1 miesiąca do 1 roku okresu, po którym pielęgniarka/ położna będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia
  • zniesienie możliwości dofinansowania do kilku kursów jednocześnie (co może wydłużyć czas uzyskania kwalifikacji, jeśli uczestnik/uczestniczka nie chcą płacić 100% opłaty)
  • konieczność wniesienia 100% opłaty za kurs i dopiero późniejsze ubieganie się o dofinansowanie.

 

Niestety, zmiana w znacznym stopniu ogranicza pielęgniarkom i położnym możliwość wyboru ośrodka szkoleniowego, bowiem w przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie – preferuje wyłącznie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP. Osoby, które wybiorą innego organizatora kształcenia niż ośrodek WOIPiP, nie otrzymają dofinansowania do wybranego kursu, jeżeli taki sam kurs, realizowany będzie w Ośrodku Kształcenia WOIPiP. Co więcej, kurs innego organizatora nie musi być realizowany w tym samym czasie co kurs ośrodka WOIPiP. Wystarczy, że WOIPiP zaplanuje organizację tego samego kursu w okresie 4 miesięcy od terminu kursu zgłaszanego przez inny ośrodek, a dofinasowanie do tego samego kursu w innym ośrodku nie zostanie przyznane.

 

W regulaminie zmianie uległa również liczba odprowadzonych składek do WOIPiP, która uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie. Kiedyś był to 1 miesiąc. Teraz jest to już 12 miesięcy. Tym samym pielęgniarka/położna dopiero po odprowadzeniu 12 składek, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do jakiejkolwiek formy kształcenia podyplomowego.

 

Nowy regulamin nie przewiduje także możliwości otrzymania dofinansowania w realizacji kilku kursów jednocześnie. Przykładowo: by ukończyć kurs kwalifikacyjny trzeba mieć często ukończone również dodatkowe kursy specjalistyczne. Kiedyś, krótsze kursy specjalistyczne można było realizować podczas trwania dłuższego kursu kwalifikacyjnego i otrzymać do wszystkich dofinansowanie Izb. Od teraz, by nie płacić 100% ceny dodatkowych kursów, każdy z kursów należy robić oddzielnie. To wydłuży czas uzyskania pełnych kwalifikacji.

 

Kolejna już, czwarta zmiana, to sam sposób dofinansowania kursów – każda pielęgniarka / położna będzie musiała ponieść pełną opłatę za kurs/szkolenie, a dopiero po ukończonym kształceniu przekazać fakturę do WOIPiP i indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie. Do teraz uczestnik/czka kursu nie musiała wykładać pełnej kwoty za kurs, by później starać się o dofinansowanie i zwrot części kosztów. Ponadto wszystkie formalności były załatwiane między organizatorem kształcenia a Izbami. Od teraz składanie wniosku o dofinansowanie spadnie na każdego uczestnika/ czkę indywidualnie.

 

Zmiany jak widać są znaczące. Ograniczają możliwość wyboru organizatora szkolenia, a co za tym idzie wyboru kursu, co do którego otrzyma się dofinansowanie. Jako duży ośrodek szkolący pielęgniarki i

położne złożyliśmy wniosek do Rady Naukowej WOIPiP o usunięcie powyższych zapisów z Regulaminu. A tym samym o przywrócenie równego dostępu do wyboru i możliwości finansowania kształcenia ze składek wpłacanych przez pielęgniarki i położne.

 

Aktualizacja informacji:

Na posiedzeniu Rady WOIPiP w dniu 18 kwietnia br, wydłużono czas wejścia w życie nowego regulaminu o trzy miesiące. Poprzednie zapisy będą obowiązywać zatem do końca czerwca br. Postanowiono również, że ponownym przejrzeniem zapisów Regulaminu zmian zajmie się powołany wśród członków Rady zespół, który na majowym posiedzeniu przedstawi nową koncepcję Regulaminu.

 

Wraz z innymi ośrodkami kształcenia liczymy, że ostateczne zmiany w Regulaminie nie będą tak drastyczne, jak te zaproponowane na Zjeździe Delegatów 30.03. Jednakże nadal nie możemy być pewni, czy pielęgniarka/położna będzie miała wybór organizatora kształcenia. Z tego powodu polecamy ten temat uwadze każdej pielęgniarce i położnej. Zachęcamy też do wyrażania swojej opinii i kierowania jej bezpośrednio do WOIPiP.