Przejdź do menu Przejdź do treści
Małżonka Prezydenta RP odwiedziła 18 maja 2023 r. warszawską placówkę, by spotkać się z kursantami oraz personelem szpitala.
 

Jestem ogromnie wdzięczna dyrekcji szpitala, wszystkim lekarzom, rehabilitantom, pielęgniarkom za przyjęcie koleżanek i kolegów z Ukrainy. Projekt jest pokłosiem wizyty we Lwowie, gdzie odwiedziłam Miejski Szpital Kliniczny. Powiedziano mi tam o dużej potrzebie szkoleń dla lekarzy w różnym zakresie – mówiła Pierwsza Dama. Każdy z kursów w WIM–PIB odbędzie się w pięciu edycjach, w których przewidziano udział łącznie stu specjalistów z Ukrainy.

 

Agata Kornhauser–Duda odwiedziła Klinikę Rehabilitacji, w której miała okazję obserwować część praktyczną szkolenia. Wraz ze zmieniającym się obrazem konfliktu w Ukrainie zmianie ulegają także formy niesienia pomocy. Podczas spotkania z rehabilitantami Pierwsza Dama wysłuchała doświadczeń i uwag dotyczących procesu leczenia ofiar wojny. Rozmawiano o udzielaniu doraźnej pomocy, wsparciu pacjentów w okresie rehabilitacji i nowoczesnych metodach protezowania. Specjaliści mówili o przyszłym zastosowaniu nabytych w Polsce umiejętności podczas pracy z rannymi, a także osobami z niepełnosprawnościami. – Mam wielką nadzieję, że szkolenie przyczyni się do wzbogacenia systemu ochrony zdrowia w Ukrainie oraz pomoże Państwu w pracy, a Państwa pacjentom w procesie odzyskiwania zdrowia i sprawności – akcentowała Małżonka Prezydenta. Wyraziła przekonanie, że czas spędzony przez kursantów w naszym kraju sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu polsko–ukraińskich relacji eksperckich, które zaowocują w przyszłości. 

 

Celem kursu, realizowanego przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, jest zapoznanie ukraińskich psychiatrów i psychologów z organizacją i modelem pracy diagnostyczno–terapeutycznej z zaburzeniami związanymi ze stresem traumatycznym. W przerwie dzisiejszego wykładu merytorycznego uczestnicy szkolenia podzielili się z Pierwszą Damą doświadczeniem pracy z mieszkańcami ogarniętego wojną kraju. Podkreślali, że walka żołnierzy nie toczy się jedynie na froncie. Powrotom do domów często towarzyszy ból, cierpienie i poczucie wyobcowania społecznego. Akcentowano, że powszechna mobilizacja z dnia na dzień uczyniła cywilów żołnierzami, co wiąże się z niewyobrażalnym obciążeniem psychicznym. Rozmówcy Pani Prezydentowej pracują także z rodzinami żołnierzy. Poruszono kwestię obaw Ukraińców przed zwracaniem się o pomoc psychologiczną, mówiono o zmianach w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie, które nastąpiły w czasie trwania konfliktu oraz wyjątkowym położeniu ukraińskich specjalistów zdrowia psychicznego, którzy często sami doświadczyli traumatycznych zdarzeń. – Moją intencją było, aby pobyt uczestników kursów w Polsce miał nie tylko wymiar edukacyjny, ale był też formą wyjazdu wytchnieniowego. Mam nadzieję, że choć trochę się to udaje – mówiła Pierwsza Dama. 

 

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy ma kilkuletnie doświadczenia związane ze szkoleniem ukraińskich specjalistów zajmujących się traumą wojenną i następstwami stresu bojowego. Od 2014 r. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii prowadzono szkolenia dla ukraińskich specjalistów, które nie zostały przerwane po rosyjskiej napaści. Kompleksowy system kształcenia obejmował możliwość stażu czy szkolenie specjalistów–liderów, którzy następnie mogli rozpocząć proces doszkalania swoich ukraińskich kolegów. W październiku i listopadzie ubiegłego roku, mimo toczących się walk, specjaliści z Polski przeprowadzili na terenie Ukrainy szkolenie kolejnej grupy liderów oraz dokonali recertyfikacji wcześniejszych grup szkoleniowych. 

 

Organizacją szkoleń dla specjalistów z Ukrainy zajmuje się Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM-PIB.

 

 

Źródło artykułu: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ukraińscy specjaliści szkolą się w Polsce z rehabilitacji rannych oraz leczenia traumy wojennej

Zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP

 

Galeria