Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Joanna Saluk jest kierownikiem Katedry Biochemii Ogólnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013 – 2015 pracowała także jako adiunkt w Katedrze Toksykologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tytuł profesora uzyskała w 2018r. Jest autorem oraz współautorem 171 prac naukowych o łącznym współczynniku „Impact Factor” 415,234. Prace te były cytowane 2150 razy (indeks Hirscha – 26).

 

Zainteresowania naukowe prof. Saluk od lat dotyczą aktywności biologicznej płytek krwi. Prowadzi badania głównie odnoszące się do pro-zakrzepowych oraz pro-zapalnych właściwości płytek krwi, w tym ich interakcji z komórkami układu odpornościowego. Wiodące tematy badawcze koncentrują się wokół zaburzeń hemostazy w chorobach neurologicznych ośrodkowego układu nerwowego. Kierując szczególną uwagę na choroby neurodegeneracyjne, w tym o podłożu autoimmunologicznym, od roku 2011 prowadzi badania mające na celu analizę zaburzeń czynnościowych w układzie hemostazy pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, która zasocjowana jest z wysokim ryzykiem występowania epizodów niedokrwiennych. W ostatnich latach rozpoczęła intensywne badania molekularnych mechanizmów wzmożonej aktywacji i reaktywność płytek krwi w stwardnieniu rozsianym Wieloparametryczne badania obejmują analizy proteomiczne, transkryptomiczne i metabolomiczne płytek krwi. Inny nurt badań prowadzonych przez prof. Saluk dotyczy poszukiwania skutecznych form diagnostyki i rehabilitacji w incydentach niedokrwiennych naczyń mózgowych i wieńcowych. Badania te koncentrują się na poszukiwaniu markerów molekularnych o potencjale diagnostycznym w ostrych zespołach wieńcowych o różnej manifestacji klinicznej, a także dotyczą wpływu rehabilitacji z wykorzystaniem pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym i udarze mózgu na poprawę neuroplastyczności, wyrażonej poprzez wzrost fizycznej i psychicznej wydolności pacjentów.

Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych

Wojskowego Instytutu Medycznego PIB

ma przyjemność zaprosić 

 

na wykład prof. dr hab. JOANNY SALUK

z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na temat:

 

 

Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności pro-zakrzepowej

płytek krwi w stwardnieniu rozsianym

 

 

19.06.2023 roku o godzinie 13.00, sala wykładowa LOMTI (Budynek nr 33, 3 piętro)

 

 

Początki badań układu krzepnięcia sięgają 1905 roku, jednak rozumienie procesów zakrzepowych uległo od tego czasu ogromnej ewolucji, a zrewolucjonizowało je zidentyfikowanie w 1967 roku przez P. Wolfa tzw. „pyłu płytkowego”, jako czynnika promującego krzepnięcie, który na przestrzeni lat został zastąpiony terminem płytkowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular vesicles, EVs). Konsekwencją odkrycia EVs było zwrócenie szczególnej uwagi na same płytki krwi, początkowo jako na pro-zakrzepowy element hemostazy, a z czasem jako na wielozadaniowe komórki układu hemostazy.

Wykład ten stanowi resume płytkowej aktywności jaka wyłania się z badań prowadzonych przez nas w celu poznania molekularnego podłoża podwyższonego potencjału pro-zakrzepowego obserwowanego powszechnie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

 

 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams:

poniedziałek, 19 czerwca 2023
13:00 – 14:00 (CET)

https://teams.live.com/meet/9425852833695
Naciśnij link lub wklej go w przeglądarce, aby dołączyć.