Przejdź do menu Przejdź do treści
Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 roku, takie rozwiązania wprowadziła ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U. 2020, poz. 695) w przepisach wprowadzajacych ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 roku

Czytaj więcej…