Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego, a jego program oparto na realistycznych scenariuszach klinicznych i doświadczeniach Centrum Urazowego WIM.
W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno – terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (emergency skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji.


Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta (Human Patient Simulator) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation).
Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej – zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych.

 

 • Koszt: 1850 zł
 • Liczba miejsc: 10
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

 


 

 • Aspekty prawne działalności Centrów urazowych oraz Trauma Team’u
 • Kryteria kwalifikacji pacjenta do Centrum Urazowego
 • Zasady aktywacji Trauma Team’u
 • Podział ról w Trauma Team
 • Przyjęcie pacjenta do Centrum Urazowego – algorytm ATMIST
 • Protokół Damage Control
 • Ćwiczenia przygotowujące do pracy na stanowiskach
 • Symulacja medyczna – ćwiczenia pracy Trauma Team’u
 • USG w urazach
 • Płynoterapia i masywna transfuzja
 • Leczenie przeciwbólowe
Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl