Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego, a jego program oparto na realistycznych scenariuszach klinicznych i doświadczeniach Centrum Urazowego WIM.
W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno – terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (emergency skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji.


Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta (Human Patient Simulator) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation).
Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej – zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych.

 

 • Koszt: 1850 zł
 • Liczba miejsc: 10
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl/agenda


 

 • Aspekty prawne działalności Centrów urazowych oraz Trauma Team’u
 • Kryteria kwalifikacji pacjenta do Centrum Urazowego
 • Zasady aktywacji Trauma Team’u
 • Podział ról w Trauma Team
 • Przyjęcie pacjenta do Centrum Urazowego – algorytm ATMIST
 • Protokół Damage Control
 • Ćwiczenia przygotowujące do pracy na stanowiskach
 • Symulacja medyczna – ćwiczenia pracy Trauma Team’u
 • USG w urazach
 • Płynoterapia i masywna transfuzja
 • Leczenie przeciwbólowe

 • Dzień pierwszy
  Sesja teoretyczna
  08:30 – 08:45 Powitanie uczestników, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu
  08:45 – 09:30 Zespół urazowy – wykład
  09:30 – 10:15 Wprowadzenie do symulacja medycznej
  Przerwa
  Sesja symulacyjna „First Look”
    Grupa 1 Grupa 2
  10:30 – 11:15 Symulacja 1 – Intro Symulacja 1 – Intro
  11:15 – 12:00 Symulacja 2 – Komunikat Symulacja 2 – Komunikat
  12:00 – 12:45 Symulacja 3 – CBF Symulacja 3 – CBF
  Przerwa
  Sesja symulacyjna „Airways & Breathing”
  13:00 – 13:45 Symulacja 4 – AB #1 Symulacja 4 – AB #1
  13:45 – 14:30 Symulacja 5 – AB #2 Symulacja 5 – AB #2
  Sesja warsztatowa
  14:30-15.05 Crisis Resource Managment #2
  15:05-15:15 Podsumowanie dnia

   

 •  
  Dzień drugi
  Sesja warsztatowa
  08:30 – 09:15 Crisis Resource Managment #2 Crisis Resource Management #2
  Sesja symulacyjna „Circulation”
  09:15 – 10:00 Symulacja 6 – Circulation Basic Symulacja 6 – Circulation Basic
  10:00 – 10:45 Symulacja 7 – Circulation Adv Symulacja 7 – Circulation Adv
  Przerwa
  Sesja symulacyjna „Examination”
  11:00 – 11:45 Symulacja 8 – Trauma Symulacja 8 – Trauma
  11:45 – 12:30 Symulacja 9 – Radio Symulacja 9 – Radio
  Przerwa
  Sesja symulacyjna „Put All Together”
  12:45 – 13:30 Symulacja 10 – PAT #1 Symulacja 10 – PAT #1
  13:30 – 14:15 Symulacja 11 – PAT #2 Symulacja 11 – PAT #2
  14:15 – 15:05 Symulacja 11 – MASCAL
  15:05-15:15 Podsumowanie dnia

   

  Dzień trzeci
  Sesja symulacyjna
  08:30 – 09:15 Symulacja 12 Symulacja 12
  09:15 – 10:00 Symulacja 13 Symulacja 13
  10:00 – 10:45 Symulacja 14 Symulacja14
  Przerwa
  Sesja dyżurowa
  11:00 – 11:15 Odprawa
  11:15 – 14:15 SimCall – Symulacja Dyżuru
  Przerwa
  14:30 – 15:15 Debriefing
  15:15 – 15:30 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

   

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl