Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo – medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Podczas szkolenia omawiane i ćwiczone będą procedury związane z prawidłowym tworzeniem łańcucha dowodzenia (chain of command), wyznaczaniem stref działania poszczególnych służb obecnych na miejscu zdarzenia, dokonywaniem segregacji poszkodowanych, wykonywania najczęstszych medycznych procedur ratujących życie u poszkodowanych w zdarzeniach o charakterze masowym.

 

Kurs stawia na praktyczne wykorzystanie umiejętności uczestników oraz symulacje z przedstawicielami różnych służb, które potencjalnie mogą być obecne na miejsca zdarzenia – ZRM, LPR, PSP, OSP, Policja (SPKP, BOA, Prewencja), ŻW.

 

 • Koszt: 2000 zł
 • Liczba miejsc: 12
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl/agenda

 

Najbliższe terminy Kursu MASCAL:

MASCAL

30 października – 31 października 2023
(Rejestracja otwarta)

 • Podstawowe pojęcia medycyny katastrof
 • Organizacja działań i kierowanie w zdarzeniu masowym
 • Przedstawienie systemów segregacji medycznej
 • Przygotowanie SOR do działań w zdarzeniach masowych
 • Zasady zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 • Zagrożenia CBRN w aspekcie działań medycznych
 • Postępowanie w przypadku aktów terroru
 • Wnioski z działań w strefie konfliktów wojennych oraz międzynarodowych działań ratowniczych.

 • Dzień pierwszy
  08:30-08:45 Powitanie uczestników, zapoznanie z zasadami BHP i organizacją kursu
  08:45-09:15 Systemy segregacji medycznej – seminarium
  09:15-10:00 System segregacji START – warsztat
  Przerwa
  10:15-11:45 Symulacja #1
  11:45-13:15 Symulacja #2
  Przerwa
  13:30-15:00 Symulacja #3
  15:00-15:15 Podsumowanie dnia
  Dzień drugi
  08:30-10:00 Symulacja #4
  10:00-11:30 Symulacja #5
  Przerwa
  11:45-13.45 Symulacja #6
  Przerwa
  14:00-14:45 Debriefing z uwzględnieniem wszystkich symulacji kursu
  14:45-15:00 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl