Przejdź do menu Przejdź do treści

Poniżej lista zalecanych podręczników:


1. Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, 2, 3.
2. K. Banks, E. Hengeveld, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Podręcznik Maitlanda – Podstawowy przewodnik dla studentów. Maitland’s Clinical Kompanion An Essentials Guide for Students.
Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2012.
3. D. Field, J. O. Hutchinson, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Anatomia palpacyjna Field’a, punkty odniesienia. Field’s Anatomy, Palpation & surface markings.
Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2014.
4. D. Białoszewski. Fizjoterapia w ortopedii.
Warszawa: PZWL 2014.
5. A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers, red. wyd. pol. M. Żak, Z. Śliwiński, Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Geriatric Physical Therapy.
Wrocław: Elsevier Urban & Partner 2014.
6. S.B. Brotzman., K.E. Wilk. Rehabilitacja Ortopedyczna.
Wrocław Elevier Urban & Partner, 2008 Tom I, II.
7. S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015.
8. St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
Wrocław: Urban & Partner 2007,wyd. 2 2013.
9. Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Stanowisko Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Gdańsk: AsteriaMed 2017.
10. E. Smolis-Bak, B.Kazimierska (red.). Fizjoterapia w kardiologii.
Warszawa: Lapisart 2013.
11. I. Zimmermann-Górska. Reumatologia kliniczna tom I i II.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
12. I. Hausmanowa-Petrusewicz. Choroby nerwowo- mięśniowe.
Warszawa: Wydawnictwo Czelej 2013.
13. A. Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, 2.
14. I. Maciąg – Tymecka. Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego.
Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2016.
15. A. Kwolek. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Wydawnictwo PZWL 2012.

 

MODUŁ I
Teoria i filozofia fizjoterapii – EBF

Literatura:
S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015. Część I, rozdział 1

Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 3

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, część I rozdział 1-4, część III rozdział 8-9

 

MODUŁ II
Ocena fizjoterapeutyczna – wnioskowanie kliniczne (clinical reasoning)

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 8-9,15-17,20; Tom III rozdział 1,5,6

 

MODUŁ III
Środki, sposoby terapeutyczne i farmakoterapia w postępowaniu usprawniającym

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom 1, rozdział 21-48; Tom III rozdział 2-11, 22-24, 26-27

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom 1, część IV rozdział 1-9, część III rozdział 8-9

 

MODUŁ IV
Moduł specjalistyczny w obszarze ortopedii i traumatologii, profilaktyki urazów i fizjoterapii sportowej

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 6-7,12,32; Tom II rozdział 6, 17-19, Tom II rozdział 26-27

K. Banks, E. Hengeveld, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Podręcznik Maitlanda – Podstawowy przewodnik dla studentów. Maitland’s Clinical Kompanion An Essentials Guide for Students.
Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2012.

D. Field, J. O. Hutchinson, red. wyd. pol. Z. Śliwiński. Anatomia palpacyjna Field’a, punkty odniesienia. Field’s Anatomy, Palpation & surfach markings.
Wrocław: Elsevier Urban @ Partner 2014.

D. Białoszewski. Fizjoterapia w ortopedii.
Warszawa: PZWL 2014.

St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
Wrocław: Urban&Partner 2007,wyd.2 2013, Rozdział 14.

 

MODUŁ V
Moduł specjalistyczny w obszarze neurologii

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 11,1-11,2,19; Tom II rozdział 1-2,11; Tom III rozdział 12-14
I. Hausmanowa -Petrusewicz. Choroby nerwowo- mięśniowe.
Warszawa: Wydawnictwo Czelej 2013.
A. Kwolek. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii.
Wydawnictwo PZWL 2012.

 

MODUŁ VI
Moduł specjalistyczny w obszarze kardiologii i pulmonologii

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I, rozdział 10.1-10.2; Tom II rozdział 7.1-8.2, 14-15.

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. Tom I, część I rozdział 3-4, tom II rozdział 9-10.

Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Stanowisko Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Gdańsk: AsteriaMed 2017.

E. Smolis-Bak, B.Kazimierska (red.). Fizjoterapia w kardiologii.
Warszawa: Lapisart 2013.

St. Konturek (red.). Fizjologia człowieka.
Wrocław: Urban&Partner 2007,wyd.2 2013, Rozdział 4-5.

 

MODUŁ VII
Moduł specjalistyczny w obszarze reumatologii

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom II rozdział 13.

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 8

I. Zimmermann-Górska. Reumatologia kliniczna tom I i II.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008. Część I rozdział 3, 6-8; Część II rozdział 9-15; Część III rozdział 17-19, Część IV rozdział 20-36.

 

MODUŁ VIII
Moduł specjalistyczny w obszarze pediatrii

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 11.3, 13-14,28,42; Tom II rozdział 3-5; Tom III rozdział 15.1-15.2, 16-18.

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 4-5, 12.

I. Maciąg – Tymecka. Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego.
Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2016.

 

MODUŁ IX
Moduł specjalistyczny w obszarze psychiatrii, geriatrii

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 18,30; Tom II rozdział 12.1-12.2, 23; Tom III rozdział 19.

Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom II rozdział 15-16.

A.A. Guccione, R.A. Wong, D. Avers, red. wyd. pol. Z. Śliwiński, M. Żak. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Geriatric Physical Therapy.
Wrocław: Elsevier Urban & Partner 2014.

 

MODUŁ X
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki i ochrony zdrowia w fizjoterapii
Materiały kursowe

 

MODUŁ XI
Leczenie uzdrowiskowe i balneoterapia

Literatura:
Z. Śliwiński, A. Sieroń, A. Stanek, J. Szczegielniak, M. Żak. Wielka Fizjoterapia.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2014. Tom I rozdział 48.
Kwolek. Rehabilitacja medyczna.
Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2013. tom I, część IV, rozdział 5.

S. Jandziś, M. Migała. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie.
Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2015. Część II

Link z wykazem podręczników dla fizjoterapeutów:
http://www.cem.edu.pl/pliki/PESFZ_podreczniki.pdf