Przejdź do menu Przejdź do treści

W uroczystości wzięli udział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON Mariusz Uszyński, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM-PIB mgr Agnieszka Słupecka, kierownik WODZ CKP dr Dominika Świerżewska-Chadaj, wykładowcy oraz absolwenci.

 

Gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak przywitał absolwentów i pogratulował ukończenia studiów. Gratulacje złożył także zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Mariusz Uszyński.

 

Tegoroczni absolwenci:

 

 • kmdr  Piotr Maciej Antoszewski, Inspektorat Wspacia Sił Zbrojnych Bydgoszcz
 • Irena Bednarowska
 • Joanna Blazowska, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
 • kpt.  Iwona Bryzek, Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
 • ppłk  Marek Dorn, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Anna Doszyń, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu  
 • por. Iga Dziadak, 2 Wojskowy Szpital Polowy
 • Dorota Henryka Ficek-Durda, 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju
 • ppłk Michał Jarczewski, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 • Jolanta Kudelska, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Ilona Nowacka, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu
 • Magdalena Ochocińska, 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ
 • kpt. Weronika Janina Piątek, Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP
 • Agata Piskorz, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Piotr Purul, 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju
 • ppłk Michał Ryciak, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • por. Wioleta Patrycja Sałaj, 2 Wojskowy Szpital Polowy
 • płk Paweł Andrzej Serafin, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • mjr  Izabela Agata Skrzypiec, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • ppłk  Michał Sokołowski, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
 • Katarzyna Staroń, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • ppłk Jacek Adam Sypko, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
 • Mariusz Szymkowicz, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
 • Katarzyna Tarwid, 7 Szpital Marynarki Wojennej
 • Małgorzata Tkaczyk, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 • Anna Wachowiak, WSPL Grudziądz
 • Sławomir Waryszak, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Agnieszka Widła, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Warszawie
 • Lidia Wojda, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Przygotowanie i przeprowadzenie studiów było zadaniem postawionym przed Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON.

 

Słuchacze rozpoczęli studia w listopadzie 2022 r. i uczestniczyli w 14 weekendowych zjazdach. Odbyli także 25 godzinne praktyki w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Łącznie program studiów obejmuje 226 godzin dydaktycznych zajęć i uwzględnia następujące bloki tematyczne:

 

 • Psychologiczne aspekty zarządzania
 • Metody i narzędzia strategicznego zarządzania
 • Proces wdrażania zmian w organizacji
 • Jakość w sektorze zdrowia
 • Ekonomika zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce a uwarunkowania gospodarki finansowej podmiotu medycznego
 • Finansowanie usług medycznych w systemie ochrony zdrowia
 • E-usługi i nowe technologie
 • Prawne aspekty zarządzania podmiotem medycznym
 • Wizerunek szpitala – PR, komunikacja
 • Specyfika funkcjonowania wojskowej służby zdrowia czasu P i W.

 

 

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski

Galeria