Przejdź do menu Przejdź do treści

Materiał filmowy

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy od lat buduje swój Rejestr Dawców Komórek Krwiotwórczych. Liczy on już ponad 13 tys. dawców. Im większa jest liczba osób zarejestrowanych tym większe są szanse na znalezienie „bliźniaka genetycznego”. Jedynie 25% chorych znajduje dawcę szpiku w rodzinie. Pozostali, czyli 75% osób chorujących na nowotwory krwi musi poszukać dawcy niespokrewnionego w rejestrach dawców komórek krwiotwórczych, tego właśnie „bliźniaka”.

 

W przypadku dawców niespokrewnionych bardzo ważna jest ich liczba, ponieważ ze względu na dużą zmienność genetyczną członków ludzkiej populacji dobranie w pełni zgodnego niespokrewnionego dawcy dla konkretnego chorego wynosi 1:1.000.000. Z tego powodu tak istotne jest ciągłe powiększanie rejestru dawców o nowe osoby, które mogą stać się realnymi dawcami komórek krwiotwórczych.

Dawcą komórek krwiotwórczych może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-45 lat. Komórki krwiotwórcze do przeszczepienia pozyskuje się ze szpiku lub krwi obwodowej dawcy niespokrewnionego. Pobranie komórek krwiotwórczych do przeszczepu odbywa się anonimowo, a dawca i biorca co najmniej przez 2 lata muszą pozostać sobie nieznani.


Niespokrewnionych dawców szpiku do rejestru WIM-PIB pozyskujemy bezpośrednio: zapraszając ich do wpisu w naszym rejestrze, uczestnicząc w różnych wydarzeniach, akcjach promocyjnych w zakładach pracy i szkołach, Dniach Nauki, Międzynarodowych Dniach Książki czy miasteczkach pomocowo – zdrowotnych. Podczas tych wydarzeń dawcy wypełniają formularze, które są weryfikowany przez lekarza i oddają próbkę krwi w celu wykonania badań antygenów HLA. Jeżeli weryfikacja formularzy przebiegnie pozytywnie, dawca zostaje wpisany do rejestru.


Nie ma nic piękniejszego, niż uratowanie komuś życia. Szczególnie, gdy bezinteresownie oddajemy cząstkę siebie osobie, której nie znamy.

Zapraszamy do udziału w rejestrze niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

ZOSTAŃ DAWCĄ


Zapraszamy do udziału w rejestrze niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Galeria

Zdjęcia: Piotr Bławicki