Przejdź do menu Przejdź do treści

W celu zapoznania się z obecną sytuacją epidemiczną na świecie oraz nawiązania kontaktów roboczych w ramach realizacji projektu: „Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)” prof. Jacek Kubiak aktywnie uczestniczył w 4th Edition of World Congress on Infectious Diseases w Rzymie.

 

W wykładzie nt. „Higher proportion of SARS-CoV-2-positive children vs. adults detected as early as four mounts after the outbreak of 2020 COVID-19 pandemic in Warsaw, Poland”. prof. Kubiak przedstawił dane historyczne dotyczące początku pandemii COVID-19. Poczynione obserwacje wskazywały, że stwierdzona w wielu krajach tendencja niższej infekcji SARS-CoV-2 u dzieci w porównaniu z dorosłymi była charakterystyczna tylko dla bardzo wczesnych stadiów pandemii, a następnie ulegała fluktuacjom, aby finalnie całkowicie się odwrócić.

 

Może to być niezwykle istotne i wskazywać, że wstępne obserwacje dotyczące nieznanej choroby mogą szybko ulec zmianie podczas ewolucji pandemii.

 

Link do wykładu prof. Kubiaka w Rzymie: https://youtu.be/nodMbGIPlyQ 
 
 

Galeria