Przejdź do menu Przejdź do treści

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Dedykowana jest osobom, których pasje sięgają poza medycynę, którzy swój czas poświęcają potrzebującym lub też łączą medycynę z innymi dziedzinami nauki i sztuki „pro publico bono”. Co warto podkreślić, nagroda ta jest uhonorowaniem i zobowiązaniem do pomocy bliźniemu, tak jak robili to przez wieki lekarze Szpitala Ujazdowskiego.

 

 

Serdecznie zapraszamy osoby fizyczne i prawne do zgłaszania kandydatów do nagrody, do dnia 15 września 2023 roku.

Regulamin nagrody i formularz zgłoszeniowy

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy kierować do Biura Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego listownie na adres:
 
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Dyrektora,
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
 
lub mailowo: dyrekcja@wim.mil.pl.
 
Więcej informacji udziela Małgorzata Złotkowska tel. 261 817 721 lub 885 570 422.